ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

НОВОТО В САЙТА


 

 Начало 8 Новото в сайта

[13-01-2022] Одобрен ПУП

[21-12-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 г.

[21-12-2021] Актуализиран Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода

[17-12-2021] Одобрени ПУП-ове

[09-12-2021] Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на Община Септември

[09-12-2021] Одобрен ПУП

[06-12-2021] Одобрени ПУП-ове

[02-12-2021] Одобрени ПУП-ове

[19-11-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021 г.

[17-11-2021] Одобрен ПУП

[08-11-2021] Актуализиран Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода

[02-11-2021] Одобрен ПУП

[28-10-2021] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

[27-10-2021] Одобрени ПУП-ове

[27-10-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

[22-10-2021] Одобрени ПУП-ове

[18-10-2021] Одобрен ПУП

[07-10-2021] Одобрен ПУП

[21-09-2021] Одобрен ПУП

[17-09-2021] Одобрени ПУП-ове

[16-09-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

[02-09-2021] Одобрен ПУП

[23-08-2021] Одобрен ПУП

[20-08-2021] Одобрен ПУП

[19-08-2021] Актуализиран Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода

[13-08-2021] Заверен годишен финансов отчет за 2020 г.

[12-08-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.

[29-07-2021] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

[28-07-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

[23-07-2021] Одобрени ПУП-ове

[02-07-2021] Одобрени ПУП-ове

[22-06-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

[09-06-2021] Одобрени ПУП-ове

[28-05-2021] Одобрен ПУП

[20-05-2021] Разчет за финансиране на капиталовите разходи за месец 1, 2, 3 и 4 2021 г.

[20-05-2021] Справки за просрочени вземания и задължения за месец 1, 2, 3 и 4 2021 г.

[20-05-2021] Тримесечен разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2021 г.

[19-05-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

[14-05-2021] Одобрен ПУП

[29-04-2021] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

[21-04-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

[07-04-2021] Одобрен ПУП

[22-03-2021] Одобрен ПУП

[22-03-2021] Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019 - 2023

[19-03-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

[18-03-2021] Одобрен ПУП

[12-03-2021] Бюджет на Община Септември за 2021

[26-02-2021] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

[26-02-2021] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г.

[17-02-2021] Одобрени ПУП-ове

[15-02-2021] Одобрени ПУП-ове

[04-02-2021] Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Септември за 2020 г.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.01.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                   webmaster