ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл. 12 ОТ ЗПУКИ


 

   Начало 8 Общинска администрация 8 Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

КМЕТОВЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

КМЕТОВЕ

Служител

Длъжност

Декларация

Марин Василев Рачев

Кмет на
Община Септември

Явор Георгиев Митев

Заместник кмет

Радослав Иванов Лютаков

Кмет на гр. Ветрен

Христина Георгиева Венчева

Кмет на с. Бошуля

Николай Борисов Николов

Кмет на с. Варвара

Димитър Крумов Христосков

Кмет на с. Ветрен дол

Елинка Георгиева Благова

Кмет на с. Виноградец

Асен Методиев
Беков

Кмет на с. Злокучене

Иван Огнянов Каменарски

Кмет на с. Карабунар

Махмуд Рамадан
Салим

Кмет на с. Ковачево

Дойчин Димитров
Анчев

Кмет на с. Лозен

Пламен Велев
Темелков

Кмет на с. Семчиново

Богданка Пенкова Атанасова

Кмет на с. Симеоновец

Стоянка Атанасова Костова

Кмет на с. Славовица

Васил Милушев Бързаков

Кметски наместник
с. Горно и Долно Вършило

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ *

Служител

Длъжност

Декларация

Нина Трайкова
Вардина

Секретар

Мария Георгиева Влайкова

служител СИ

подадена пред органа по назначаване

Виолета Иванова Александрова

Финансов контрольор

подадена пред органа по назначаване

Румен Ботьов
 Игнатов

Вътрешен одитор

подадена пред органа по назначаване

арх. Петко Валентинов Проданов

Главен архитект

подадена пред органа по назначаване

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финанси, административно-правно информационно обслужване и електронни услуги"

Ангел Илиев Попов

Директор

Отдел "Гражданска регистрация и гражданско състояние на населението"

Ирина Стоянова
Танева

Началник отдел

подадена пред органа по назначаване

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

Отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"

-

Началник отдел

подадена пред органа по назначаване

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

Отдел "Финанси, счетоводство и бюджет"

Иванка Василева Сестримска

Началник отдел и
главен счетоводител

подадена пред органа по назначаване

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

Отдел "Местни приходи, събиране и контрол"

Йордан Спасов
Иванов

Началник отдел

подадена пред органа по назначаване

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Управление на проекти, общинска собственост и земеделие"

-

Директор

 

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

Дирекция "Хуманитарни дейности, образование и култура"

Лилия Йорданова Стойкина

Директор

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

Дирекция "Транспорт и околна среда"

Ангел Георгиев
Бончев

Директор

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

Дирекция "Архитектура и териториално устройство"

-

Директор

 

 

експертни длъжности и специалисти

подадена пред органа по назначаване

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Служител

Длъжност

Декларация

Мария Цонева

Директор
ДГ "Приказни герои"
гр. Септември

подадена пред органа по назначаване

Йорданка Ганчева Лютакова

Директор
ДГ "Приказно вълшебство"
гр. Септември

подадена пред органа по назначаване

Десислава Стефанова Кърджева

Директор ДГ "Пъстроцветна дъга"
с. Виноградец

подадена пред органа по назначаване

Маргарита Василева

Директор
ДГ "Слънчево детство"
с. Ветрен дол

подадена пред органа по назначаване

 

* Забележка: Декларациите на служителите от Общинска администрация Септември са подадени пред органа по назначаване - Кмет на Община Септември и достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  26.10.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                      webmaster