ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции 8 Финансов контрольор

Финансов контрольор:
Ангел Илиев Попов, тел. 035/ 61 7031
e-mail: [email protected]
                                                      

Функции:

Финансовият контрольор е на пряко подчинение на кмета на общината и осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и утвърдената от министъра на финансите методология на всички документи, свързани с дейността на общинската администрация.

Финансовият контрольор:

 • извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане на решение, свързано с дейността на общинската администрация, и изразява мнение за съответствие с приложимото законодателство;

 • контролира разходването на бюджетните средства и стопанисването на материалните активи от общинската администрация;

 • оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;

 • упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства;

 • упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на средствата при изпълнението на проекти по оперативни програми.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  01.09.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster