ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Топъл обяд в община Септември"

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 


ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

[23-11-2022] Община Септември подписа договор с Агенцията за социално подпомагане за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001-0014-С01, по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).  

Общата сума на допустимите разходи  възлиза на 38 150,78 лв.

Срокът  за изпълнение на Договора е до 31.01.2023 г.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни  от  външна фирма изпълнител на 126 потребители,  които са жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз.

[10-10-2022] В община Септември социалната услуга „топъл обяд”  се  предоставя на 126 потребители,  които са жители на гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец по проект „Топъл обяд  в община Септември“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).  

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, при стриктно спазване на строг хигиенен и дезинфекционен режим.

При съставяне на седмичното меню се използва „Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене”.

Служители на Община Септември предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.

Продължава приема на Заявления-декларации по проект „Топъл обяд  в община Септември“  в сградата на община Септември, етаж 2, стая 12.

[20-09-2022] Съобщение за прием на заявления по проект "Топъл обяд в община Септември "

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  23.11.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster