Начало - Общинска администрация - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

 

Входящ №/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Вид декларация

162/12.09.2018 г.

Ангел Илиев Попов

директор

изтегли

035/06.06.2018 г.

Ангел Георгиев Бончев

директор

изтегли

085/07.06.2018 г.

Лилия Йорданова Стойкина

директор

изтегли

023/05.06.2018 г.

Ели Георгиева Лазарова

юрисконсулт

изтегли

115/07.06.2018 г.

Йордан Спасов Иванов

началник отдел

изтегли

021/04.06.2018 г.

Иванка Василева Сестримска

началник отдел

изтегли

055/07.06.2018 г.

Виолета Иванова Александрова

финансов контрольор

изтегли

017/04.06.2018 г.

Вяра Методиева Петрова

ВрИД директор

изтегли

058/07.06.2018 г.

Мария Христова Цонева

директор

изтегли

060/07.06.2018 г.

Маргарита Петрова Василева

директор

изтегли

037/06.06.2018 г.

Йорданка Ганчева Лютакова

директор

изтегли

079/07.06.2018 г.

Десислава Стефанова Кърджева

директор

изтегли

069/07.06.2018 г.

Владимир Борисов Дончев

управител

изтегли

113/07.06.2018 г.

Христина Атанасова Тодорина

директор

изтегли

047/06.06.2018 г.

Мая Димитрова Влайкова

управител

изтегли

151/08.06.2018 г.

Румен Ботьов Игнатов

главен вътрешен одитор

изтегли

033/06.06.2018 г.

Пенка Райкова Райкова

главен експерт

изтегли

073/07.06.2018 г.

Лиляна Йорданова Кадийска

главен експерт

изтегли

045/06.06.2018 г.

Мая Иванова Чобалигова

главен експерт

изтегли

087/07.06.2018 г.

Иванка Кръстева Вощанска

главен експерт

изтегли

089/07.06.2018 г.

Емилиян Константинов Стойнов

главен експерт

изтегли

111/07.06.2018 г.

Атанаска Чавдарова Ангелова

главен експерт

изтегли

121/07.06.2018 г.

Галина Пенкова Дишкова - Татерска

главен експерт

изтегли

007/30.05.2018 г.

Емилия Любчова Кирилова - Чавдарова

главен експерт

изтегли

130/08.06.2018 г.

Кирил Атанасов Герасимов

главен експерт

изтегли

143/08.06.2018 г.

Лидия Славейкова Касабова - Келчева

ВрИД главен експерт

изтегли

047/06.06.2018 г.

Мария Георгиева Влайкова

служител СИ

изтегли

024/05.06.2018 г.

Марияна Георгиева Брънзалова

Председател на УС на фондация НЕТ

изтегли

165/20.09.2018 г.

Янка Георгиева Давчева

ВрИД директор къща-музей "Ал. Стамболийски

изтегли

260/19.12.2019 г.

Георги Николов Мърков

кметски наместник

кметство с. Горно Вършило

изтегли

262/23.12.2019 г.

Славчо Георгиев Велков

кметски наместник

кметство с. Славовица

изтегли

277/08.05.2020 г.

Нина Трайкова Вардина

секретар

изтегли