Начало - Общински справочник - Транспортна схема

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусните линии от общинската и областна транспортни схеми възложени от Община Септември

в сила от 15.04.2024 г.

 

I. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Ветрен

Маршрутни спирки: Автогара Септември, ЖП гара, Банка ДСК, Медицински център, Младежки дом, Тото пункт, Храм „Св. Харалампий”, Хлебозавод „Заря 2000”, Бензиностанция - гр. Ветрен, Асансьорен цех, Център гр.  Ветрен

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от АГ Септември

 

от гр. Ветрен

 

понеделник - петък

09:30; 13:40;17:30; 18:40

понеделник - петък

06:40; 07:40;

събота и неделя/празнично

07:30; 17:40; 18:32

събота и неделя/празнично

07:00; 08:00; 18: 06

II. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Ветрен

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица, Център гр.  Ветрен

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от АГ Септември

 

от гр. Ветрен

 

понеделник - петък

07:00

понеделник - петък

09:56; 14:06; 17:56

събота и неделя/празнично

 

събота и неделя/празнично

 

III. Автобусна линия: гр. Септември - с. Долно Вършило

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица, с. Горно Вършило, с. Долно Вършило

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от АГ Септември

 

от с. Д. Вършило

 

понеделник - петък

-

понеделник - петък

-

събота и неделя/празнично

09:35; 16:00

събота и неделя/празнично

10:21; 16:45

IV. Автобусна линия: гр. Септември - с. Лозен

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Злокучене, с. Ковачево, с. Лозен

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от АГ Септември

 

от с. Лозен

 

понеделник - петък

06:00; 17:00

понеделник - петък

06:13; 17:13

събота и неделя

-

събота и неделя

-

V. Автобусна линия: гр. Септември - с. Ветрен дол

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Ханчето - с.п.ж., с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, гара Варвара, с. Ветрен дол, с. Ветрен дол (долна спирка)

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от АГ Септември

 

от с. Ветрен дол

 

понеделник - петък

07:50; 10:45; 13.00; 17:30

понеделник - петък

08:12; 11:07; 13:22; 17:52

събота и неделя/празнично

08:30; 15:00

събота и неделя/празнично

08:52; 15:22

VІ. Градска автобусна линия: Бензиностанция „Целев” - Хлебозавод „Заря 2000”

Маршрутни спирки: Бензиностанция „Целев”, Автогара Септември, ЖП гара, Банка ДСК, Медицински център, Младежки дом, Тото пункт, Храм „Св. Харалампий”, Хлебозавод „Заря 2000”

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от Бензиностанция „Целев”

 

от Хлебозавод „Заря 2000”

 

понеделник - петък

09:58; 11:58; 15:30

понеделник - петък

10:30; 12:45; 15:48

неделя/празнично

09:00 (само в неделя)

събота и неделя/празнично

11:40 (само в неделя)

VII. Градска автобусна линия: Бензиностанция "Целев" - Гробищен парк

Маршрутни спирки: Бензиностанция „Целев”, Автогара Септември, ЖП гара, Банка ДСК, Медицински център, Младежки дом, Тото пункт, Храм „Св. Харалампий”, Хлебозавод „Заря 2000”, Гробищен парк

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от бензиностанция "Целев"

 

от Гробищен парк

 

понеделник - петък

-

понеделник - петък

-

събота

09:00 (само събота)

събота и неделя/празнично

11:10 (само събота)

VIII. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Пазарджик

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Лозен, с. Ковачево, с. Злокучене, с. Карабунар,с. Бошуля, сп. ПГИМ-Пазарджик, сп. Щаба, сп.магазин „Лидл”, сп. МБАЛ „Здраве”, Автогара Пазарджик

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от Автогара Септември

 

от Автогара Пазарджик

 

понеделник - петък

09:50; 16:00

понеделник - петък

11:00; 17:30

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

IX. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Пазарджик

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Лозен, с. Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, сп. ПГИМ-Пазарджик, сп. Щаба, сп.магазин „Лидл”, сп. МБАЛ „Здраве”, Автогара Пазарджик

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от Автогара Септември

 

от Автогара Пазарджик

 

понеделник - петък

18:00

понеделник - петък

19:05

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

X. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Пазарджик

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Бошуля, сп. ПГИМ-Пазарджик, сп. Щаба, сп.магазин „Лидл”, сп. МБАЛ „Здраве”, Автогара Пазарджик

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от Автогара Септември

 

от Автогара Пазарджик

 

понеделник - петък

06:35; 12:20

понеделник - петък

07:40; 14:00

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

XI. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Пазарджик

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Злокучене, с. Бошуля, сп. ПГИМ-Пазарджик, сп. Щаба, сп.магазин „Лидл”, сп. МБАЛ „Здраве”, Автогара Пазарджик

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от Автогара Септември

 

от Автогара Пазарджик

 

понеделник - петък

08:00

понеделник - петък

09:30

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

XII. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Пазарджик

Маршрутни спирки: Автогара Септември, с. Лозен, с. Ковачево, сп. МБАЛ „Здраве”, сп.магазин „Лидл”, сп. Щаба, сп. ПГИМ-Пазарджик, Автогара Пазарджик

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от Автогара Септември

 

от Автогара Пазарджик

 

понеделник - петък

06:30; 12:20

понеделник - петък

 

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

XIII. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Пазарджик

Маршрутни спирки: Автогара Пазарджик, с. Ковачево,  с. Лозен, Автогара Септември

Начална спирка

Час на тръгване

Начална спирка

Час на тръгване

от Автогара Септември

 

от Автогара Пазарджик

 

понеделник - петък

-

понеделник - петък

07:20; 14:35

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

 Забележка: Всички автобуси, движещи се от гр. Септември до гр. Ветрен, изпълняват и градската автобусна линия.