Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [04-07-2022]

Актуално

МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“    ... още >>

   [04-07-2022]

Актуално

МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“   ... още >>

   [30-06-2022]

Актуално

Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед №23/27.04.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10851.8.66, 10851.8.67 и 10851.8.477 в м. „Алъ Пара“, землище на с. Ветрен   ... още >>

   [30-06-2022]

Актуално

Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед № 14/28.02.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за ПУП-ПЗ за частично изменение на устройствена зона на ПИ с идентификатори 10851.7.39 и 10851.7.58 в местност „Велчова черника“ по КККР землище с. Ветрен дол  ... още >>

   [28-06-2022]

Актуално

Обява за проведено интервю на лични асистенти и тяхното класиране  ... още >>

   [28-06-2022]

Актуално

Съобщение  във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ V-260, УПИ VI-259,УПИ XII-260,УПИ VIII-455 и УПИ XI-455 в кв. 26 по плана на с. Симеоновец    ... още >>

   [27-06-2022]

Актуално

Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот на 12.07.2022  ... още >>

   [24-06-2022]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти  ... още >>

   [24-06-2022]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ" ... още >>

   [23-06-2022]

Актуално

Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ І-698, ІІ-698 и ІІІ-698 в кв. 38 и улица с осови точки 130-130а по плана на гр. Септември ... още >>

   [23-06-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА   ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  04.07.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster