ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


 

Начало - Общински справочник - Проекти и програми -

Проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж Септември"

Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"

Проект "Топъл обяд в община Септември"

Проект "Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Септември"

Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г."

Проект „Реконструкция на  минерален водопровод с дължина 315м (ф 300), с. Варвара, и  изграждане  на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м (ф 200) за общински сгради, с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“

Проект "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

Проект "Независим живот в община Септември" - УСТОЙЧИВОСТ

Проект „Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Септември“

Проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик"

Проект "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември"

Проект "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември"

Програма ROMACT

Проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

Проект "Независим живот в община Септември"

Проект "Нови възможности за грижа"

Проект "Подкрепа за достоен живот"

Проект "Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения”

Проект "Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември"

Проект BG051PO002/13/1.1-07 „Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване ефективността на работата”

Международен проект за енергийна ефективност EPLACE

Проект DIR-51011116-80-164 "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

Проект BG051PO002/12/2.2-07 „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Септември”

Проект BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”

Проект BG 051PO001-5.2-04-0174 ”Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  13.07.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster