ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РЕЖИМИ


 

Начало - Административни услуги и режими

Уважаеми клиенти,
За нас мнението Ви относно качеството на административното обслужване е от изключително значение. За да Ви бъдем полезни в максимална степен, моля попълнете и ни изпратете настоящата анкетна карта на
електронна поща

 municipality@septemvri.bg

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

 
  Административни услуги "Зелена система"
 
  Административни услуги "Кадастър"
 
  Административни услуги "Контрол по строителството"
 
  Административни услуги "Местни данъци и такси"
 
  Административни услуги "Реклама"
 
  Административни услуги "Селско стопанство и екология"
 
  Административни услуги "Социални дейности"
 
  Административни услуги "Транспорт"
 
  Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
 
  Административни услуги "Нотариална дейност"
 
 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 
  Административно-технически услуги "Общинска собственост"
 
  Административно-технически услуги "Устройство на територията"
 
  Правни и административно-технически услуги
 
  Други административни услуги
 

 

 
 

Таксата за извършване на административна или техническа услуга може да се плати на каса в Центъра за обслужване на граждани, намиращ се в сградата на Община Септември или по банков път

 
 

ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център ПАЗАРДЖИК

  IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 055744
  BIC: SOMBBGSF
  Вид плащане: 448007 - административни услуги
  Вид плащане: 448001 - технически услуги

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  23.07.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                      webmaster