ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


 

Начало - Общински дейности - Местни данъци и такси

 
 

Електронна справка за задължения и плащания на местни данъци и такси

 
   
 
 

плащането на местни данъци и такси може да се извърши по един от следните начини

 
  КАСОВО /В БРОЙ ИЛИ ЧРЕЗ ПОС УСТРОЙСТВО/
 
  в брой или чрез ПОС устройство на каса в сградата на общинска администрация Септември
гр. Септември
ул. "Александър Стамболийски" №37а
отдел МПСК, етаж 1, стая 3
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

в брой на касите във всички кметства
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 
  ПО БАНКОВ ПЪТ
 
  ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център ПАЗАРДЖИК
  IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 055744
  BIC: SOMBBGSF
  Код за вид плащане
  44 14 00 - Окончателен годишен патентен данък
  44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
  44 22 00 - Данък върху наследствата
  44 23 00 - Данък върху превозните средства
  44 24 00 - Такси за битови отпадъци
  44 25 00 - Данък при придобиване на имущество
  44 34 00 - Други данъци
  44 65 00 - Глоби, санкции, неустойки, лихви
  44 28 00 - Туристически данък
 
  НА КАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
 
 
 
  НА КАСИТЕ НА EASY PAY
 
 
 
  ЧРЕЗ "БАНКА ДСК" ЕАД
 
 
 

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  02.03.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster