ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА


 

Начало - Общинска администрация - Структура и функции - Кмет - Заповеди на кмета

ЗАПОВЕДИ

  Заповед №1135/03.07.2024 г. за заличаване на адресни регистрации
[дата на публикуване - 04.07.2024 г.]

  Заповед №1037/24.06.2024 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 25.06.2024 г.]

  Заповед994/13.06.2024 г. относно обявяване на етапа "Восъчна зрялост" на посевите, засети със зърнено-житни култури на територията на община Септември
[дата на публикуване - 01.04.2024 г.]

  Заповед498/29.03.2023 г. за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии
[дата на публикуване - 01.04.2024 г.]

  Заповед №63/17.01.2024 г. за заличаване на адресни регистрации
[дата на публикуване - 18.01.2024 г.]

  Заповед №20/08.01.2024 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 09.01.2024 г.]

  Заповед2057/27.10.2023 г. за определяне границите на районите за услуги за събиране, извозване и депониране на битови отпадъци
[дата на публикуване - 14.11.2023 г.]

  Заповед №2007/23.10.2023 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресни регистрации или промяна на адрес за случаите на регистрирани над 6 лица - избиратели на територията на община Септември
[дата на публикуване - 24.10.2023 г.]

  Заповед №1990/20.10.2023 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 99б, ал. 1 от ЗГР за извършени адресни регистрации или промяна на адрес
[дата на публикуване - 23.10.2023 г.]

  Протокол от извършена проверка съгласно Заповед №1013/13.06.2023 г.
[дата на публикуване - 15.06.2023 г.]

  Заповед №1013/13.06.2023 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 99б от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 13.06.2023 г.]

  Заповед №814/17.05.2023 г. за заличаване на адресни регистрации
[дата на публикуване - 17.05.2023 г.]

  Заповед №747/10.05.2023 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 11.05.2023 г.]

  Заповед443/22.03.2023 г. за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии
[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  Заповед251/15.02.2023 г. за изготвяне на списъци на лица с постоянен или настоящ адрес, подали заявления за ползване на дърва за огрев от ТП ДГС Пазарджик
[дата на публикуване - 17.02.2023 г.]

  Заповед142/25.01.2023 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горските територии по населените места на територията на Община Септември за 2023
[дата на публикуване - 27.01.2023 г.]

  Заповед2190/21.10.2022 г. за определяне границите на районите за услуги за събиране, извозване и депониране на битови отпадъци
[дата на публикуване - 11.11.2022 г.]

  Заповед №1588/08.08.2022 г. за определяне на площадки за приемане и  временно съхранение на масово разпространени отпадъци от населението
[дата на публикуване - 08.08.2022 г.]

  Заповед №1138/09.06.2022 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 15.06.2022 г.]

  Заповед №636/01.04.2022 г. за приемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии
[дата на публикуване - 04.04.2022 г.]

  Заповед №609/31.03.2022 г. за заличаване на адресни регистрации
[дата на публикуване - 01.04.2022 г.]

  Заповед №551/24.03.2022 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 25.03.2022 г.]

  Заповед №282/17.02.2022 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горските територии по населените места на територията на Община Септември за 2022
[дата на публикуване - 08.03.2022 г.]

  Заповед2328/30.12.2021 г. за извършване на основна дезинфекция на сградата на общинска администрация Септември
[дата на публикуване - 30.12.2021 г.]

  Заповед1802/25.10.2021 г. за определяне границите на районите за услуги за събиране, извозване и депониране на битови отпадъци
[дата на публикуване - 29.10.2021 г.]

  Заповед1625/05.10.2021 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС
[дата на публикуване - 07.10.2021 г.]

  Заповед1624/05.10.2021 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС
[дата на публикуване - 07.10.2021 г.]

  Заповед1623/05.10.2021 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС
[дата на публикуване - 07.10.2021 г.]

  Заповед1622/05.10.2021 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС
[дата на публикуване - 07.10.2021 г.]

  Заповед1621/05.10.2021 г. за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС
[дата на публикуване - 07.10.2021 г.]

  Заповед №222/24.02.2021 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горските територии по населените места на територията на Община Септември за 2021
[дата на публикуване - 26.02.2021 г.]

  Заповед №1820/19.10.2020 г. за заличаване на адресна регистрация
[дата на публикуване - 20.10.2020 г.]

  Заповед №1596/08.10.2020 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 13.10.2020 г.]

  Заповед №1311/01.09.2020 г. за заличаване на адресни регистрации
[дата на публикуване - 01.09.2020 г.]

  Заповед №1276/27.08.2020 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 27.08.2020 г.]

  Заповед №469/31.03.2020 г. във връзка с превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии и тяхното своевремонно ликвидиране
[дата на публикуване - 01.04.2020 г.]

  Заповед №377/16.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 (коронавирус)
[дата на публикуване - 16.03.2020 г.]

  Заповед №372/14.03.2020 г. за изменение на Заповед №371/13.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 (коронавирус)
[дата на публикуване - 14.03.2020 г.]

  Заповед №371/13.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 (коронавирус)
[дата на публикуване - 13.03.2020 г.]

  Заповед №322/10.03.2020 г. във връзка с предприети мерки срещу разпространението на COVID - 19 (коронавирус) на територията на Община Септември
[дата на публикуване - 10.03.2020 г.]

  Заповед №1812/30.10.2019 г. във връзка със сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци
[дата на публикуване - 31.10.2019 г.]

  Заповед №1126/12.07.2019 г. за заличаване на адресни регистрации
[дата на публикуване - 12.07.2019 г.]

  Заповед №1075/09.07.2019 г. за извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР на извършени адресни регистрации
[дата на публикуване - 10.07.2019 г.]

  Заповед №1057/05.07.2019 г. за обяваване на частично бедствено положение за част от територията на Община Септември, в обхват гр. Ветрен
[дата на публикуване - 05.07.2019 г.]

  Протокол за извършена проверка във връзка със Заповед №887/07.06.2019 г. за извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца на територията на Община Септември
[дата на публикуване - 11.06.2019 г.]

  Заповед №887/07.06.2019 г. за извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца на територията на Община Септември
[дата на публикуване - 10.06.2019 г.]

  Заповед №310/06.03.2019 г. за забрана запалването на автомобилни гуми на 10.03.2019 г.
 [дата на публикуване - 07.03.2019 г.]

  Заповед №179/04.02.2019 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии по населени места на територията на Община Септември за 2019
[дата на публикуване - 13.02.2019 г.]

  Заповед №1553/19.10.2018 г. във връзка със сметосъбирането,
         сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци

         [дата на публикуване - 24.10.2018 г.]

  Заповед №1536/13.10.2017 г. за определяне на комисия за извършване на
         проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация
         или промяна на адрес

         [дата на публикуване - 16.10.2016 г.]

  Заповед №881/16.06.2016 г. за извършване на спортен риболов в местност
         "Сунгурлука", землище гр. Септември

         [дата на публикуване - 17.06.2016 г.]

  Заповед №754/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Христо Ботев - 1928" с. Ковачево

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №753/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Селска Пробуда - 1927" с. Варвара

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №752/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Напредък - 1908" с. Семчиново

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №751/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
         на НЧ "Селска Пробуда - 1927" с. Варвара

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №750/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
         на НЧ "Напредък - 1908" с. Семчиново

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №749/20.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
         на НЧ "Христо Ботев - 1928" с. Ковачево

         [дата на публикуване - 20.05.2016 г.]

  Заповед №707/13.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж и
         реконструкция на НЧ "Култура - 1910" с. Ветрен дол

         [дата на публикуване - 13.05.2016 г.]

  Заповед №706/13.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж, за
         ремонт и реконструкция на НЧ "Серафим Янакиев Червенко 1933"
         с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 13.05.2016 г.]

  Заповед №705/13.05.2016 г. за учредяване на безвъзмездно право на строеж и
         реконструкция на НЧ "Будители-2004" гр. Септември

         [дата на публикуване - 13.05.2016 г.]

  Заповед №1789/27.11.2015 г. във връзка с Проектобюджет 2016
         [дата на публикуване - 03.12.2015 г.]

  Заповед №32/10.11.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         I-667, VIII-667, IХ-Паркинг и XI-668 в кв. 66а по плана на с. Варвара

         [дата на публикуване - 27.11.2015 г.]

  Заповед №30/26.10.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         VІ-357,358 и XХ-Детска площадка в кв. 28 по плана на с. Варвара

         [дата на публикуване - 10.11.2015 г.]

  Заповед №1616/28.10.2015 г. във връзка със сметосъбирането,
         сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци

         [дата на публикуване - 02.11.2015 г.]

  Заповед №28/07.09.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         VІ-679 и ІХ-678 в кв. 64 по плана на с. Варвара

         [дата на публикуване - 25.09.2015 г.]

  Заповед №27/25.08.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         VІІІ-2284, ІХ-2284 и Х-2284 в кв. 154 по плана на гр. Септември

         [дата на публикуване - 25.09.2015 г.]

  Заповед №26/28.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         І-242 в кв.28 по плана на с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №24/28.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за
         кв.157 по плана на гр.Септември

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №23/28.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР и нов
         ПЗ за УПИ VІІ-92 и VІІІ-92 в кв.5 по плана на с. Бошуля

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №22/27.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР в кв.9
         по плана на Варварски минерални бани

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №21/17.07.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         І-Бензиностанция в кв.11 по плана на с. Ковачево

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №20/15.07.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за проектен ПИ
         в м. "Тус Тепе" , землище с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №19/15.07.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за проектен ПИ
         в м. "Тус Тепе" , землище с. Симеоновец

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №17/11.06.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         ІІ-1016 и VІ-1017 в кв.98 по плана на с. Карабунар

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №16/11.06.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         V-За озеленяване и детска площадка в кв.116 по плана на гр.Септември

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №15/11.06.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за УПИ
         І-763, м. Маданица", землище с. Карабунар

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №14/09.06.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ
         м. "Каменна поляна", землище с. Семчиново

         [дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №13/12.05.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПР за УПИ
         І-992 и ХХІ-992 в кв.73 по плана на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 01.08.2015 г.]

  Заповед №877/22.06.2015 г. за отменяне на влязла в законна сила заповед
         №32/28.05.2015 г. и възобновяване на административно производство
         по заявление вх. №9400-1578/27.05.2015 г.

        
Настоящата заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок
         от публикуването й

         [дата на публикуване - 20.07.2015 г.]

  Заповед №11/16.04.2015 г. за одобряване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         ХVІ-279 и ІІІ-269,270, и съседните УПИ І-268,ІІ-269, ІV-270, ХІV-270, ХV-278 в кв.46
         по плана на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 21.04.2015 г.]

  Заповед №07/05.03.2015 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за проектен
         ПИ №017199, землище с. Ковачево

        
[дата на публикуване - 19.03.2015 г.]

  Заповед №140/03.02.2015 г. за забрана пашата на селскостопански животни
         в горските територии по населени места на територията на община Септември

        
[дата на публикуване - 10.02.2015 г.]

  Заповед №54/23.12.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за
         УПИ Х-146, XI-147 и III-150 в кв. 14 по плана на с. Ветрен дол

        
[дата на публикуване - 06.01.2015 г.]

  Заповед №53/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за
         УПИ ХII-239, 240 в кв. 23 по плана на с. Карабунар

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №52/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПЗ за
         УПИ XXI - 1076 в кв. 74 по плана на гр. Септември

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №51/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за
         УПИ V - училище в кв. 12 по плана на с. Ветрен дол

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №50/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за
         УПИ XXI - 1456 в кв. 123 по плана на гр. Септември

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №49/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за
         УПИ III - за обществена жилищна сграда и магазин в кв. 128 по плана на
         гр. Септември

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №48/14.11.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за
         УПИ VIII - курортна дейност и УПИ IX - курортна дейност в кв. 9 по плана
         на Варварски минерални бани

        
[дата на публикуване - 26.11.2014 г.]

  Заповед №46/17.10.2014 г. за одобряване проект за проект за ПУП-ПРЗ за
         поземлен имот №011509 (проектен, образуван от имот №011415) в м.”Адата”
         в землището на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №45/17.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за УПИ
         ХІ-67 и ХХІІ-67 в кв.26 по плана на с. Ветрен дол

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №44/17.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за УПИ
         ХІV-За битов комбинат, сграда на градска търговия, младежки клуб, летен
         ресторант, подземен гараж в кв.107 по плана на гр. Септември

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №43/10.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за УПИ
         ІІІ-БНБ в кв.92 по плана на гр.Септември

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №42/10.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПРЗ за І-1571,
         ІІ-1570,1569, VІІ-1569 и VІІІ-1570 в кв.32 по плана на гр.Ветрен

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №41/10.10.2014 г. за одобряване проект за изменение на ПР за УПИ
         І-343 и ІІ-346 в кв.57 по плана на с.Симеоновец

        
[дата на публикуване - 23.10.2014 г.]

  Заповед №39/23.09.2014 г. за одобряване проект за ПУП-ПП за определяне на
         трасе на водопровод за минерална вода, с. Варвара

        
[дата на публикуване - 15.10.2014 г.]

  Заповед №098/29.01.2013 г. във връзка с публичното обсъждане на годишния
         отчет за изпълнение и приключване на общинския бюджет за 2012 година и
         проекта за бюджет на Община Септември за 2013 година

        
[дата на публикуване - 29.01.2013 г.]

  Заповед №1774/19.12.2012 г. във връзка с предстоящото разглеждане и
         обсъждане на Проектобюджет 2013 г. на Община Септември

        
[дата на публикуване - 19.12.2012 г.]

  Заповед №1489/25.10.2012 г. за определяне границите на районите, за които ще
         се извършват услуги за събиране, извозване и депониране на битови
         отпадъци

        
[дата на публикуване - 30.10.2012 г.]

  Заповед № 236/09.02.2011 г. във връзка с утвърждаване на образец на
         декларация по §27 от ЗИД на ЗМДТ за обявяване на легловата база в
         средствата за подслон и местата за настаняване

        
[дата на публикуване - 02.03.2011 г.]

  Декларация по §27 от ЗИД на ЗМДТ за обявяване на легловата база в
         средствата за подслон и местата за настаняване

        
[дата на публикуване - 02.03.2011 г.]

  Заповед № 63/17.01.2011 г. относно актуализиране на категориите информация,
         подлежаща на класификация като служебна тайна

        
[дата на публикуване - 18.01.2011 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  04.07.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster