ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ТУРИЗЪМ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Туризъм

ТУРИЗЪМ

Територията на община Септември, разположена между северните склонове на Родопите и предпланините на Средна гора, в най-западната част на Горнотракийската низина по долината на р. Марица, предлага благоприятни условия за развитието на туризма.

Релефът на общината е разнообразен - равнинен, полупланински и планински по склоновете на планините, които я ограждат. Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински по склоновете на планините. Зимата се характеризира с мек климат, пролетта настъпва рано, есента е топла и продължителна.

В община Септември има следните защитени територии и природни забележителности:

 • Рида "Алабак" /Божовец/;

 • Местността ""Трънова лъка";

 • Защитена местност "Света Марина";

 • Защитена местност "Свети Георги".

Гореизброените местности са уникални с флората и фауната си.

През територията на общината преминава р. Марица и нейния десен приток Чепинска река. Покрай р. Марица съществуват водни площи, които са зарибени. Изградени са и няколко микроязовира - Ветрен, Карабунар, Славовица, Семчиново.

Неоценимо богатство на общината са термоминералните извори в околностите на с. Варвара и с. Ветрен дол с температура на водата над 720 С. Около изворите е оформена вилна зона Варварски минерални бани. Забележителни тук са старите минерални бани с лечебните свойства на водата.

Наред с природните забележителности, община Септември е известна с винарските си изби /Ветрен, Виноградец и Септември/, които могат да бъдат част от винарски маршрут, популяризиращ прочутото Ветренско и Карабунарско вино.

На територията на общината са регистрирани над 200 археологически паметници от различни исторически епохи. Проучванията през последните 15 години доведоха до откриването на голям търговски център  - Емпорион Пистирос - изиграл огромна роля в икономическия и културния живот на древна Тракия.

В селищата, разположени по северните склонове на Родопите са открити останки от средновековни крепости - Семчиново, Варвара, ранно-християнската базилика в с. Варвара, множество средновековни църкви и параклиси.

В прохода Траянови врата /Паланката/, намиращ се на около 2 км. от гр. Ветрен, на 17.08.986 се е състояла историческата битка между българската войска, предвождана от цар Самуил и византийската армия на император Василий II.

В с. Карабунар се намира вкопаната древна църква "Св. Йоан Предтеча" с уникални дърворезби от Самоковската школа. Иконостасът е сред най-ранните творби на тази известна школа, а църквата е обявена за паметник на културата.

Село Славовица, общ. Септември, е родното място на Александър Стамболийски - създател на Земеделския съюз в България и Министър-председател в периода 1920 - 1923 г. В Знак на признателност към неговото дело през 1958 г. се създава музей "Александър Стамболийски", включващ родната му къща, вилата му, паметник-костница на хълма Янини грамади и музейна експозиция в читалището.

В читалището на гр. Ветрен се съхранява урна с пръст от гроба на Ламартин - виден френски поет, дипломат и държавник, който е посетил селото през 1832 г.

В гр. Септември се намира родната къща на Георги Христович - основател на Българския ловно-рибарски съюз, създател и първи редактор на сп. "Природа".

В гр. Септември се намира и Археологическия музей, в който най-голям интерес представлява открития каменен надпис на старогръцки език от археологическите разкопки на емпорион Пистирос. Нумизматичната сбирка от монети на тракийски владетели е една от най-богатите в света. Музеят е притежател и на най-голямата колективна находка от сребърни и златни монети на македонските владетели Филип II, Александър III Велики и др.

На територията на общината функционират следните обекти, предлагащи подслон и отдих:

Община Септември е собственик на база за отдих за деца и възрастни - лагер "Вилата" в гр. Ракитово.

В община Септември през летния сезон работят два басейна - в комплекс "Тропик" гр. Септември и минерален в с. Варвара.

Поради кръстопътното си разположение през територията на община Септември преминават:

 • автомагистрала "Тракия";

 • главен път Е 80 София - Свиленград, известен като Цариградското шосе;

 • ЖП линия от София през Септември до Пловдив, Бургас, Варна и Свиленград;

 • атрактивна теснолинейна ЖП линия Септември - Велинград - Добринище.

Благоприятното географско положение, разнообразната и екологично съхранена природа, богатото културно-историческо наследство, разнообразните като капацитет и вид заведения за хранене и средства за подслон и не на последно място гостоприемството на местното население са важна предпоставка за развитието на различните видове туризъм - пешеходен и екотуризъм, културен, селски, винен, риболовен, ловен и др.

На територията на община Септември са регистриране 3 туристически дружества:

 • ТД "Незабравка", гр. Септември;

 • ТД "Равно боре", с. Варвара;

 • ТД "Милеви скали".

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  24.01.2009                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster