ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ

  Обявление във връзка с одобрен в кадастралния план на с. Варвара, нов имот с нов пл. № 831 с площ 1568 кв.м. в кв. 78
[
дата на публикуване - 22.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №211/26.06.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №210/26.06.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №209/26.06.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №208/26.06.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №207/26.06.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №206/26.06.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №205/26.06.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на общински път обхващащ имоти с идентификатори 10820.32.222, 10820.32.238 и част от имот 10820.32.240 по КК на землището на гр. Ветрен, от полски път и пасище в общински път
[
дата на публикуване - 18.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на общински път обхващащ имоти с идентификатори 10820.13.752, 10820.13.751, 10820.13.688, 10820.13.759, 10820.13.716, 10820.13.715, 10820.13.700, 10820.13.699 и 10820.13.698 и части от имоти 10820.13.690, 10820.13.718 и 10820.13.719 по КК на землището на гр. Ветрен
[
дата на публикуване - 18.07.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/10.07.2024 г. 
[дата на публикуване - 11.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-487 и УПИ ХV-488,489,491 в кв. 57 по плана на с. Варвара
[
дата на публикуване - 05.07.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №173/29.05.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 04.07.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/24.06.2024 г. 
[дата на публикуване - 24.06.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/20.06.2024 г. 
[дата на публикуване - 21.06.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/20.06.2024 г. 
[дата на публикуване - 21.06.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/20.06.2024 г. 
[дата на публикуване - 21.06.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/13.06.2024 г. 
[дата на публикуване - 14.06.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/05.06.2024 г. 
[дата на публикуване - 06.06.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/23.05.2024 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/23.05.2024 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №159/29.04.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №158/29.04.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №157/29.04.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №156/29.04.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №155/29.04.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №152/29.04.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 23.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с одобрен проект на ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.21.590, м. „Кадийца“ по КК на землище на гр. Септември
[
дата на публикуване - 16.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия електропровод 20 кV, захранващ ТП в имот 10104.385.744 и канална линия НН от трафопоста до табло НН, разположено в имот 10104.385.16 по КККР на землище с. Варвара
[
дата на публикуване - 10.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с одобрен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.23.721, м. „Ятъците“ по КК на землище на гр. Септември
[
дата на публикуване - 10.05.2024 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-481, УПИ VI-8, УПИ XI-479, УПИ XII-480, УПИ XIII-499, УПИ XIV-8, УПИ XV-8 и УПИ XVI-7 в кв. 21 по плана на с. Симеоновец
[
дата на публикуване - 10.05.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/24.04.2024 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №124/27.03.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 24.04.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №123/27.03.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 24.04.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №122/27.03.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 24.04.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №121/27.03.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 24.04.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/17.04.2024 г. 
[дата на публикуване - 22.04.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/17.04.2024 г. 
[дата на публикуване - 17.04.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/10.04.2024 г. 
[дата на публикуване - 12.04.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/10.04.2024 г. 
[дата на публикуване - 12.04.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/04.04.2024 г. 
[дата на публикуване - 05.04.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №99/23.02.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 29.03.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №98/23.02.2024 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 29.03.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/18.03.2024 г. 
[дата на публикуване - 19.03.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/07.03.2024 г. 
[дата на публикуване - 13.03.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/07.03.2024 г. 
[дата на публикуване - 13.03.2024 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.23.721, м. „Ятъцитеа“ по КК на землище на гр. Септември
[
дата на публикуване - 01.03.2024 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.21.590, м. „Кадийца“ по КК на землище на гр. Септември
[
дата на публикуване - 01.03.2024 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия от мачтов трафопост в имот 221.370 до ново ел. табло, монтирано пред имот 221.189 от плана на новообразуваните имоти от § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, с. Горно Вършило
[дата на публикуване - 29.02.2024 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия СН от ТПЗ в имот с идентификатор 66202.19.15 в землище с. Семчиново до регулацията на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 29.02.2024 г.]

  Обявление във връзка с одобрен  ПУП - ПР за УПИ ХIV-290,  в кв. 12 по плана на с. Лозен 
[дата на публикуване - 29.02.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/26.02.2024 г. 
[дата на публикуване - 26.02.2024 г.]

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на обслужващ път до ПИ 67009.19.33 в м. Вакарелката по КК на землище с. Славовица
[дата на публикуване - 21.02.2024 г.]

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП на трасе на обслужващ път за ПИ 36172.43.60, 36172.43.61 и 36172.43.106 в м. Могилата по КК на землище с. Карабунар
[дата на публикуване - 21.02.2024 г.]

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на пътен достъп до имот с идентификатор 66439.5.114, с който се предвижда промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 66439.5.120 с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, в местен път
[дата на публикуване - 20.02.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/25.01.2024 г. 
[дата на публикуване - 26.01.2024 г.]

Обявление във връзка с одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ I-569, VI-569 и VII- 569  в кв. 13 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 25.01.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/12.01.2024 г. 
[дата на публикуване - 18.01.2024 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/12.01.2024 г. 
[дата на публикуване - 18.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №46/22.12.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 17.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №45/22.12.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 17.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №44/22.12.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 17.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №43/22.12.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 17.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №42/22.12.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 17.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №25/30.11.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 11.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №24/30.11.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 11.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №23/30.11.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 11.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №22/30.11.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 11.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №21/30.11.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 11.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №20/30.11.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 11.01.2024 г.]

  Обявление във връзка с Решение №19/30.11.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 11.01.2024 г.]

Обявление във връзка с одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ IV-9 За хотелска дейност в кв. 2 по плана на с. Злокучене
[дата на публикуване - 10.01.2024 г.]

Обявление във връзка с одобрен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на УПИ ІІ - 1774 За производствена и складова дейност, търговия и услуги, ПИ №1773 и №1775 /попадащи в УПИ I-За озеленяване/ в кв.134 по плана на гр. Септември 
[дата на публикуване - 05.01.2024 г.]

 

ОБЯВЛЕНИЯ 2023

ОБЯВЛЕНИЯ 2022

ОБЯВЛЕНИЯ 2021

ОБЯВЛЕНИЯ 2020

ОБЯВЛЕНИЯ 2019

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация: 22.07.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster