ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало 8 Общински дейности 8 Устройство на територията8 Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ

  Обявление във връзка с изработен ПРОЕКТ: ПУП- ПРЗ за имот с идентификатор 67009.19.33 и отреждането му в нов УПИ- І-33- „Център за възстановяване и рехабилитация”, землището на с. Славовица, общ. Септември, местност „Вакарелката” 
[дата на публикуване - 28.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №54/23.11.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.11.2022 г.]

Обявление във връзка с Решение №944/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с издадена заповед относно ПУП-ПРЗ на имот 16732.112.11 и отреждането му в УПИ I - 11 - Къща за гости, землище на с. Горно Вършило 
[дата на публикуване - 18.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №53/16.11.2022 г. 
[дата на публикуване - 18.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №52/16.11.2022 г. 
[дата на публикуване - 18.11.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 10104.327.11 в местността „ Баривици” с. Варвара, общ. Септември  за промяна на предназначението от земеделска земя в УПИ І- 11 за бензиностанция, търговска дейност, услуги и изградена яма
[дата на публикуване - 07.11.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №51/31.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 01.11.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на поливен водопровод, захранващ имот с идентификатор 10851.18.23 по КККР на землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 27.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод СН от съществуващо трасе в ПИ 66264.21.1117 по КК на землище гр.Септември до регулацията на гр.Септември 
[дата на публикуване - 26.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №50/20.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 21.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/20.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 21.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПЗ на УПИ ХІV-За битов комбинат, сграда на градска търговия, младежки клуб, летен ресторант, подземен гараж в кв.187 по плана на гр.Септември
[
дата на публикуване - 20.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №944/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №943/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №942/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №941/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №940/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №939/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №938/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №937/28.09.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/13.10.2022 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с издадена заповед за имот 221.192 в м. "Бръндева воденица" в землището на с. Горно Вършило
[
дата на публикуване - 07.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с издадена заповед за имот 221.196 в м. "Бръндева воденица" в землището на с. Горно Вършило
[
дата на публикуване - 07.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/28.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 06.10.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 954 в кв. 75 по плана на гр. Септември
[
дата на публикуване - 06.10.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/28.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 29.09.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №907/30.08.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/14.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 16.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/09.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/09.09.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.09.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/26.08.2022 г. 
[дата на публикуване - 01.09.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ на имот ПИ 16732.112.11 и отреждането му в УПИ - I - II - Къща за гости, землище на с. Горно Вършило
[
дата на публикуване - 29.08.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/26.08.2022 г. 
[дата на публикуване - 26.08.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/17.08.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.08.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №869/22.07.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №867/22.07.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/28.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 29.07.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №847/28.06.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/20.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/20.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/20.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/11.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/11.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/11.07.2022 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед №23/27.04.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10851.8.66, 10851.8.67 и 10851.8.477 в м. „Алъ Пара“, землище на с. Ветрен
[дата на публикуване - 30.06.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед № 14/28.02.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за ПУП-ПЗ за частично изменение на устройствена зона на ПИ с идентификатори 10851.7.39 и 10851.7.58 от „Жм“ /жилищна с малка височина/ в „СмФ“ /смесена многофункционална“ в местност „Велчова черника“ по КККР землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 30.06.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изготвен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ V-260, УПИ VI-259,УПИ XII-260,УПИ VIII-455 и УПИ XI-455 в кв. 26 по плана на с. Симеоновец
[
дата на публикуване - 28.06.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ І-698, ІІ-698 и ІІІ-698 в кв. 38 и улица с осови точки 130-130а по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/22.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/22.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/22.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/16.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/02.06.2022 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/26.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 27.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/26.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 27.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/25.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №815/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №814/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №813/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №812/28.04.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с одобрен със Заповед № 13/28.02.2022 г. на Кмета на Община Септемврипроект за ПУП-ПРЗ за имот 66439.4.90 в м. „Тус тепе” в землището на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 20.05.2022 г.]

  Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ V-1849 и VI-1849 в кв. 169 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 13.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/12.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 13.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/12.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 13.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/04.05.2022 г. 
[дата на публикуване - 05.05.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/28.04.2022 г. 
[дата на публикуване - 29.04.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №797/31.03.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 29.04.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №16 от 08.03.2022 г. на Кмета на община Септември проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ V-176 и VI-176 в кв. 11 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 13.04.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/25.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 28.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №47/16.12.2021 г. на Кмета на Община Септември проект за частично изменение на ПУП-ПР за ПИ 10851.482.412 „За производство и складова дейност“ в м. „ТКЗС“ Стопански двор по КККР на землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 22.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №774/24.02.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №773/24.02.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №11 от 11.02.2022 г. на Кмета на община Септември проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ №818, попадащ в изолационна зеленина по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 14.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/08.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 10.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/08.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 10.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед № 02/19.01.2022 г. на Кмета на Община Септември проект за изменение на плана за регулация и застрояване за имоти УПИ VIII-114 и УПИ Х-114 в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 08.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/07.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/02.03.2022 г. 
[дата на публикуване - 04.03.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №11 от 11.02.2022 г. на Кмета на община Септември проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ №818, попадащ в изолационна зеленина по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 18.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/17.02.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/17.02.2022 г. 
[дата на публикуване - 17.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №759/27.01.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №758/27.01.2022 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с изготвен проект за частично изменение на ПУП - ПР на ПИ №176, за който се отреждат УПИ V-176 и VІ-176 в кв. 11 по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 09.02.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №01/12.01.2022 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на част от УПИ ХІІІ-Ремонтна работилница в кв. 125 по плана на гр.Септември
[дата на публикуване - 09.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/07.02.2022 г. 
[дата на публикуване - 09.02.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/27.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 28.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с Решение №731/30.12.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 26.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/20.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 21.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/19.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/19.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/19.01.2022 г. 
[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПРЗ за имот 66439.4.90 в м. „Тус тепе” в землището на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 14.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПЗ за частично изменение на устройствена зона на ПИ с идентификатори 10851.7.39 и 10851.7.58 от „Жм“ /жилищна с малка височина/ в „СмФ“ /смесена многофункционална“ в местност „Велчова черника“ по КККР землище с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 06.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10851.8.66, 10851.8.67 и 10851.8.477 в м. „Алъ Пара“, землище на с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 06.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ №818, попадащ в изолационна зеленина по плана на гр.Септември, с който за имота се обособява нов УПИ І-818 в нов квартал 191 в устройствена зона „Жм”
[дата на публикуване - 06.01.2022 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №29/20.08.2021 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 31214.15.199 в м. "Герена", землище  с. Злокучене
[дата на публикуване - 05.01.2022 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №54/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №53/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №52/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №51/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №50/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/23.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/22.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №718/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №717/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №716/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №715/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №714/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №713/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №712/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №711/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №710/30.11.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/10.12.2021 г. 
[дата на публикуване - 10.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №31/ 14.09.2021 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  ПУП - ПРЗ на имот   с идентификатор 37491.14.141 /проектен 37491.14.270/ в м. "Алишик" по КККР  на землище  с. Ковачево
[дата на публикуване - 09.12.2021 г.]

  Обявление във връзка с одобрен със Заповед №34/04.10.2021 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66202.3.106  /проектен 66202.3.174 и 66202.3.175/ в м. "Каменна поляна" по КККР  на землище  с. Семчиново
[дата на публикуване - 09.12.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/24.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 26.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/24.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 25.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №664/29.10.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №663/29.10.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №662/29.10.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/19.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 22.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/17.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/11.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 12.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/11.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 12.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за ПИ 10851.482.412 „За производство и складова дейност“ в м. „ТКЗС“ Стопански двор по КККР в землище на с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 02.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/01.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 01.11.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/01.11.2021 г. 
[дата на публикуване - 01.11.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №620/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №619/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №618/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №617/30.09.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/15.10.2021 г. 
[дата на публикуване - 18.10.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/15.10.2021 г. 
[дата на публикуване - 18.10.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/04.10.2021 г. 
[дата на публикуване - 04.10.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №599/30.08.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/16.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 16.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/16.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 16.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/14.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 15.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/07.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 07.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/01.09.2021 г. 
[дата на публикуване - 02.09.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/27.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 27.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/27.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 27.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №586/29.07.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 24.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/19.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/19.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/18.08.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП за поземлен имот №37491.14.141 в м. Алишик", землище  Ковачево
[дата на публикуване - 09.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново през имот 66439.14.3, община Септември
[дата на публикуване - 03.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември
[дата на публикуване - 03.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от нов стълб в имот 66202.9.264 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември
[дата на публикуване - 03.08.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПР за УПИ IX - 38 в кв. 5 по плана на с. Славовица, община Септември
[дата на публикуване - 02.08.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/30.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 30.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/22.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 23.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/15.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 16.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/07.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на пътен достъп от улица с о. т. 49 – 41 в регулацията на с. Ковачево до ПИ 37491.14.141 в землището на с. Ковачево, община Септември
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР на улици с ос. т. 121-120 и 120-123, кв. 58 и част от кв. 57 и кв. 55 по плана на с. Семчиново
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на пътен достъп от улица с о. т. 49 – 41 в регулацията на с. Ковачево до ПИ 37491.14.95 в землището на с. Ковачево, община Септември
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП за ПИ с  идентификатор 31214.15.199, м. Герена , землище  с. Злокучене
[дата на публикуване - 07.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/02.07.2021 г. 
[дата на публикуване - 06.07.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/25.06.2021 г. 
[дата на публикуване - 01.07.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №550/28.05.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №549/28.05.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №548/28.05.2021 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №18/14.05.2021 г.  относно ПРОЕКТ: План за регулация за УПИ-XIII-328 и УПИ-II-331 в кв. 24 по плана на с. Славовица
[дата на публикуване - 21.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на местен път в землището на с. Ковачево
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т.93-85 и 378а-378б-99 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел за захранване на базова станция на „БТК” ЕАД в землището на с.Симеоновец
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасета на общински местен път и канал в землищата на гр.Ветрен и гр.Септември 
[дата на публикуване - 15.06.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/07.06.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.06.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/04.06.2021 г. 
[дата на публикуване - 07.06.2021 г.]

  Обявление във връзка изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на УПИ XIII- Ремонтна  работилница в кв. 125 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 25.05.2021 г.]

  Обявление във връзка изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI - 1197, 1198 в кв. 115 по плана на гр. Ветрен 
[дата на публикуване - 21.05.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/19.05.2021 г. 
[дата на публикуване - 19.05.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/14.05.2021 г. 
[дата на публикуване - 14.05.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/09.03.2021 г. 
[дата на публикуване - 09.03.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработени проекти за изменение на ОУП на община Септември обхващащ имоти в землищата на, с. Варвара, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Лозен, с. Ковачево, с. Славовица, с. Ветрен дол и гр. Септември и Покана за публично обсъждане
[дата на публикуване - 05.03.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/02.03.2021 г. 
[дата на публикуване - 02.03.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ III-67, кв. 12 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 18.02.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/27.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 28.01.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №452/30.12.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/21.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 22.01.2021 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ  66264.13.7 в м. "Гермето" по КК на землище  Септември
[дата на публикуване - 15.01.2021 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед № 35/07.12.2020г.  за одобряване на частично изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ 1785 в кв. 128 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 14.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/08.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/08.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 08.01.2021 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/05.01.2021 г. 
[дата на публикуване - 05.01.2021 г.]

  Обявление във връзка с Решение №407/15.12.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 31.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №50/21.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/21.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/21.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/07.12.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.12.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №391/30.10.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.11.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №390/30.10.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/27.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 27.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/23.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 23.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/12.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/12.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/03.11.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.11.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №262/30.09.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 22.10.2020 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №33/18.09.2020 г. на Кмета на община Септември, за одобряване на проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ  II-703 в кв. 43 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 21.10.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на УПИ  X-общ. и XI-общ. в кв. 25 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 08.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/06.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/06.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/06.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 07.10.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/02.10.2020 г. 
[дата на публикуване - 02.10.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №228/31.08.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №227/31.08.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/23.09.2020 г. 
[дата на публикуване - 23.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/18.09.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/04.09.2020 г. 
[дата на публикуване - 04.09.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/31.08.2020 г. 
[дата на публикуване - 31.08.2020 г.]

  Заповед №ТУ-124/17.08.2020 г. на Областен управител на област Пазарджик 
[дата на публикуване - 28.08.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/27.08.2020 г. 
[дата на публикуване - 28.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ  II-703 в кв. 43 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 26.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №221/30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №218/30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.08.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/21.08.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с одобрен ПУП със заповед № 13/29.05.2020 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  за поземлен имот с  индификатор 37491.25.351 в местност „Долна мера„ по КККР на землище с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 13.08.2020 г.]

  Обявление за издадена Заповед №17/26.06.2020 г. във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ №384 за УПИ-VIII-384 в кв. 22 по плана на с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 05.08.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод  СН, от ТП ”1”, разположен в УПИ І-ТП в кв. 21 по плана на с. Симеоновец и завършва в ТП „7” в с. Варвара, разположен в границите на уличната регулация
[дата на публикуване - 04.08.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/31.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 31.07.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/24.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 24.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №199/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №198/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №197/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №196/29.06.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.07.2020 г.]

  Изработени проекти за изменение на ОУП на община Септември обхващащ имоти в землищата на, с. Ковачево, с. Симеоновец, с. Виноградец, с. Карабунар и с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 20.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработени проекти за изменение на ОУП на община Септември обхващащ имоти в землищата на, с. Ковачево, с. Симеоновец, с. Виноградец, с. Карабунар и с. Ветрен дол
[дата на публикуване - 20.07.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/16.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 16.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №174/27.05.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 13.07.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/10.07.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за обект „Аварийно възстановяване и укрепване на праг 1 на река Чепинска, аварийно възстановяване на разрушени подпорни стени, рибен проход и почистване на речното легло на р. Чепинска, при с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик”
[дата на публикуване - 08.07.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод  за захранване на 2 бр. трафопостове в имоти с идентификатор 66439.18.102 и 66439.18.132 по КК на землище с.Симеоновец
[дата на публикуване - 30.06.2020 г.]

  Обявление във връзка с изготвен „План на новообразуваните имоти” на имотите на ползвателите и на бившите собственици на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КК на землище с. Славовица, община Септември
[дата на публикуване - 16.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/11.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 11.06.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-V, кв. 5 по подробния устройствен плана на Варварски минерални бани
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/02.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/02.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/02.06.2020 г. 
[дата на публикуване - 03.06.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №155/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.05.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №154/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.05.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №151/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 27.05.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имоти с идентификатори 66264.14.019, 66264.14.026, 66264.14.045, 66264.14.102, 66264.14.117, 66264.14.444, 66264.14.446, 66264.14.447, 66264.14.448, 66264.14.500, 66264.14.504, 66264.14.507, 66264.14.510, 66264.14.513 и части от ПИ 66264.12.413 и  66264.14.72, м. Кошуел 1 по КК на землище на гр. Септември, с който се предвижда промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в УПИ II - За гробищен парк
[дата на публикуване - 13.05.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/30.04.2020 г. 
[дата на публикуване - 30.04.2020 г.]

  Обявление за издадена Заповед №08/04.03.2020г. на Кмета на Община Септември за одобряване на проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ  855, попадащ в УПИ IX-855 и УПИ VIII-854,855 с който се заличава УПИ VIII-854,855 и се образуват два нови УПИ за жилищно строителство - IX-855 и VII-854 в кв. 63 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 24.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ №384 за УПИ-VIII-384 в кв. 22 по плана на с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 24.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект – план за регулация за поземлен имот с  индификатор 37491.25.351 в местност „Долна мера„ по КККР на землище с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 08.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ  1785 в кв. 128 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 07.04.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №109/27.02.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.03.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен помощен план на земите на ползвателите и на бившите собственици на зоната по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КККР в землището на с. Славовица 
[дата на публикуване - 06.03.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/20.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 21.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №71/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №70/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №69/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка с Решение №68/30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/12.02.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.02.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/27.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/27.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 27.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/13.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 15.01.2020 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасета  на  електропровод и водопровод захранващи ПИ 66264.12.362, в м. Сунгурлука , по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 14.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/10.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/10.01.2020 г. 
[дата на публикуване - 13.01.2020 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/20.12.2019 г. 
[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №20/28.11.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №19/28.11.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.12.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/05.11.2019 г. 
[дата на публикуване - 06.11.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/29.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 31.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/23.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 24.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/14.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 14.10.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 66264.11.669 в. м.”Адата” по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 14.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/11.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 11.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/01.10.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.10.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/25.09.2019 г. 
[дата на публикуване - 26.09.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1312/26.08.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/04.09.2019 г. 
[дата на публикуване - 04.09.2019 г.]

  Обявление във връзка с изготвен „План на новообразуваните имоти” на имотите на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землище с. Горно Вършило, община Септември, за ПИ с номера по КВС и идентификатор по КККР
[дата на публикуване - 04.09.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” - трасе  на газопровод и на елементите на обслужващата техническа инфраструктура
[дата на публикуване - 02.09.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/28.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 29.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/28.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 29.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/28.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 29.08.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1296/31.07.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/09.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 09.08.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път  от  новопроектиран гробищен парк в м. „Кошуел 1” в землището на гр. Септември
[дата на публикуване - 09.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/02.08.2019 г. 
[дата на публикуване - 02.08.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/24.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 24.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/18.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 18.07.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1281/26.06.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.07.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1280/26.06.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/12.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 15.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/10.07.2019 г. 
[дата на публикуване - 10.07.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на пътен достъп от имот с идентификатор 10104.288.453 до нов трафопост в имот 10104.385.10 по КК на землище с. Варвара
[дата на публикуване - 03.07.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/20.06.2019 г. 
[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1265/29.05.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1264/29.05.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1259/29.05.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.06.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/12.06.2019 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на общински път от път ІІ-84 Звъничево – Ветрен дол до път III-3706 Паталеница – Ветрен дол 
[дата на публикуване - 05.06.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/05.06.2019 г. 
[дата на публикуване - 05.06.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/29.05.2019 г. 
[дата на публикуване - 30.05.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от ТП „4“ в с. Ковачево до БКТП „2“ в с. Злокучене
[дата на публикуване - 13.05.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/23.04.2019 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/22.04.2019 г. 
[дата на публикуване - 22.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод 20 kv. захранващи нов трафопост  в ПИ 10104.385.10, землище Варвара
[дата на публикуване - 17.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1226/26.03.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 15.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1225/26.03.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 15.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/10.04.2019 г. 
[дата на публикуване - 12.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/29.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №09/29.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.04.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №08/29.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 01.04.2019 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод за захранване на имот с идентификатор  05949.10.36 , м. Туповица  в землището на с. Бошуля
[дата на публикуване - 28.03.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1186/27.02.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1185/27.02.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №07/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №06/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №05/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №04/21.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 25.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №03/07.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 08.03.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №02/07.03.2019 г. 
[дата на публикуване - 08.03.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1159/30.01.2019 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.02.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1139/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.01.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №01/08.01.2019 г. 
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1124/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1123/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1120/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1118/29.11.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2019 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №49/04.12.2018 г. 
[дата на публикуване - 05.12.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод и водопровод за захранване на ПИ 11154.317.13 /стар ПИ 317013/, м.”Ала Тепе” в землище с. Виноградец
[дата на публикуване - 30.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №48/23.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 27.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №47/22.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 27.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №46/12.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.11.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод, водопровод и оптична кабелна линия за захранване на ПИ 11154.231.82 /стар ПИ 231082/, м.”Красови ливади” в землище с. Виноградец
[дата на публикуване - 07.11.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за определяне на трасе  пътен достъп от полски път  ПИ 66264.12.325 /стар ПИ 012325/ до ПИ 66264.13.27 /стар ПИ 013027/ и ПИ 66264.13.669 /стар ПИ 013669/ в м. Гермето, землище гр. Септември
[дата на публикуване - 07.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №45/05.11.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.11.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №44/25.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 29.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №43/25.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 29.10.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1067/28.09.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.10.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1066/28.09.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №42/17.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №41/17.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №40/17.10.2018 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1048/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1047/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1046/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1045/31.08.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.09.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №ТУ-220/31.08.2018 г. на Областен управител на област Пазарджик 
[дата на публикуване - 05.09.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/20.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 21.08.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/08.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.08.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/08.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.08.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1003/27.06.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.07.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/16.07.2018 г. 
[дата на публикуване - 17.07.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/10.07.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене до стопанския двор ''Фермата'' в землището на гр. Септември
[дата на публикуване - 27.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №986/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №985/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №981/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №980/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/12.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/12.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 31.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №962/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №961/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №959/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/16.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 18.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/24.04.2018 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №950/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №949/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №948/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/11.04.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.04.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №РД-02-15-22/27.03.2018 г.  на МРРБ 
[дата на публикуване - 04.04.2018 г.]

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  28.11.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster