ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ

  Обявление във връзка с одобрен ПУП със заповед № 28/19.04.2023 год. на Кмета на община Септември, обл.Пазарджик,  за УПИ  XIII-463 и XIV-463 в  кв. 41 по плана на с. Лозен
[дата на публикуване - 23.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1097/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1096/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1095/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/17.05.2023 г. 
[дата на публикуване - 17.05.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №30/19.04.2023 г. относно проект ПУП - ПР за имот, представляващ УПИ VI - 1197, 1198 в кв. 115 по плана на гр. Ветрен
[дата на публикуване - 10.05.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/05.05.2023 г. 
[дата на публикуване - 10.05.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/26.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 28.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/26.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 28.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/26.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 28.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №16/22.02.2023 г. за одобрен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.546, м. Адата, землище на гр. Септември
[дата на публикуване - 24.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1083/30.03.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 21.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1081/30.03.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 21.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/19.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 21.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №7/19.01.2023 г. относно проект ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 67009.19.33, землище на с. Славовица
[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/28.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/07.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/07.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/07.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед №12 от 22.02.2023 г. ЗА одобряване на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ 66264.11.420 в м.”Адата” по КК на землище гр.Септември
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка с издадена Заповед № 11 от 22.02.2023 г. за одобряване на проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 37491.19.110, м. „Долна ада“ по КК на землище на с. Ковачево
[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/04.04.2023 г. 
[дата на публикуване - 05.04.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/30.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №57/12.12.2023 г. 
[дата на публикуване - 30.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №56/12.12.2022 г. 
[дата на публикуване - 30.03.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод НН от имот с идентификатор 66264.11.607 до трафопост „Кафта“ в имот 66264.11.603 по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПР за УПИ ІІІ-85 в кв. 22 по плана на с. Симеоновец
[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/02.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 06.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/02.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 06.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/02.03.2023 г. 
[дата на публикуване - 06.03.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/22.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/22.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 23.02.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1041/30.01.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.02.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1040/30.01.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.02.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1039/30.01.2023 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 20.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/08.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 08.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/07.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 08.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/02.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 02.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/01.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 02.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/01.02.2023 г. 
[дата на публикуване - 02.02.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/27.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 27.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/25.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/25.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/25.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 26.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1009/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1008/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1007/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1006/29.12.2022 г. на Общински съвет - Септември 
[дата на публикуване - 25.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/19.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 19.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/19.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 19.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/19.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 19.01.2023 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/12.01.2023 г. 
[дата на публикуване - 13.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на ПИ 66264.11.420 в м.”Адата” по КК на землище гр. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2023 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.11.546, м. „Адата“ по КК на землище на гр.Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 09.01.2023 г.]

Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 37491.19.110, м. „Долна ада“ по КК на землище на с. Ковачево, общ. Септември 
[дата на публикуване - 09.01.2023 г.]

 

ОБЯВЛЕНИЯ 2022

ОБЯВЛЕНИЯ 2021

ОБЯВЛЕНИЯ 2020

ОБЯВЛЕНИЯ 2019

ОБЯВЛЕНИЯ 2018

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация: 23.05.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster