ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Образование 8 Център за подкрепа и личностно развитие

ЦПЛР - ДК гр. Септември

гр. Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №60
тел. 03561/72-55, e-mail: [email protected]
Директор: Христина Тодорина

Детски комплекс гр. Септември е извънучилищно педагогическо учреждение с предмет на дейност: осъществяване на държавната и местната политика за работа с деца и ученици, чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования.

Открит е през 1996 г. със заповед на министъра на МОН, след преобразуване на съществуващите в града ЦРД и ЦУТНТ. Финансира се от бюджета на Община Септември.

 Основни цели на Детския комплекс са:

 • Създаване на творческа среда и условия за развитие на подрастващите, съобразени с техните интереси и способности, чрез насърчаване на стремежа им за изпробване на силите си в различни видове дейности;

 • Подготовка и изява на талантливите и даровити деца и ученици в различните области на познанието и изкуствата;

 • Формиране у подрастващите на полезни навици за здравословен начин на живот.

В Детски комплекс се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес, с деца и ученици на възраст от 7 до 18 години. Педагогическите форми за работа с участниците са разнообразни – школи, кръжоци, клубове, състави, оркестри.

Групите се сформират въз основа на доброволното, съзнателно и активно участие на учениците. Работи се в екип, при сходство на интересите и способностите.

През учебната 2008/2009 година са открити 16 постоянно действащи групи за работа с деца и ученици.

Дейностите са разпределени в направления – Научно познавателно /кръжоци по Английски език, Биология, Забавна математика, клуб ”Млад любител на растенията”/ и Художествено-творческо /Детски народен оркестър за гъдулка и тамбура, школи по Автентичен фолклор, Изобразително изкуство, Мажоретен състав/.

Предстои откриване на школа по Калиграфия и Приложно изкуство. Групите са отворени и достъпни за всички желаещи деца и ученици, независимо от социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание през цялата учебна година. Съобразени са с техните желания и интереси, за осмисляне на свободното им време.

Обучението е насочено към личността на детето, създава условия за развиване на неговата инициатива и увереност в собствените му сили. В ДК всяко дете може да намери място, където да развие своето хоби и да формира умения, оставащи за цял живот.

ДК се оформя и като център не само за извънучилищни занимания, но и предпочитано място за присъствие, обменяне на идеи и общуване. Обучението във всички организирани дейности е безплатно.  

ДК е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В тях децата и учениците имат изклю-чителната възможност за личностна изява в състезания, конкурси, пленери, изложби, фестивали и др.

Също така е организатор на традиционните Общински конкурси - Коледна благотворителна изложба на детски творби; изложба на детски произведения от природни и отпадъчни материали; детски пленер „Земята – наш дом” и др.

Възпитаници на ДК са носители на престижни национални и общински награди и отличия.

Институцията се ръководи от Директор и ПС (като колективен орган на управление).За постигане на хуманните си цели ДК разчита на щатните си преподаватели и хонорувани специалисти, на изявени учители, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, допринасящи за развитието на творческите заложби у децата.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  19.09.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster