ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Бюджет и финанси 8 Бюджет и финанси 2016

 Заповед №192/05.02.2016 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

  Бюджет на детските градини в община Септември 2016

  Бюджет на училищата в община Септември 2016

  Рекапитулация на Бюджет 2016 г. за функция "Образование" в община Септември

 Бюджет на община Септември за 2016

 Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2016 на община Септември

 Основни параметри и приоритети по бюджета на община Септември за 2016 г.

 Приложения към бюджета /Приложение 1 - План на бюджета за 2016; Приложение 2 - План на собствените бюджетни приходи за 2016; Приложение 3 - План на бюджетните разходи за 2016/

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

 Заверка на Сметна палата към 31.12.2016 г.
[дата на публикуване - 31.07.2017 г.]

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
[дата на публикуване - 31.07.2017 г.]

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  31.07.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster