ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции 8 Главен архитект

Главен архитект:
арх. Петко Валентинов Проданов, тел. 03561/7010
                                                           e-mail: [email protected]

Функции:

 • Провежда ефективно общинската политика в областта на ТСУ;

 • Организира и ръководи непосредствено дейността на служителите, работещи в отдел ТСУ и работата на Общинския експертен съвет;

 • Проверява и съдейства при одобряване на проекти, изготвяне на разрешения за строеж;

 • Участва в заседания на общински съвет, когато се решават въпроси по териториално – селищното устройство на общината;

 • Организира и контролира дейностите по възлагане, изработване, одобряване, поддържане на ПУП за територията на общината , издаване на визи за проектиране в съответствие с действащия ПУП;

 • Участва в други комисии, назначени със заповед на кмета;

 • Контролира навременно отговаряне и компетентно решаване на постъпили искания, жалби, сигнали и предложения на граждани, касаещи архитектурни инвестиционни проекти и устройствени планове;

 • Организира повишението на квалификацията и обучението на служителите от отдел ТСУ при обнародване на нови нормативни документи.

 • Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на вземаните решения, за достоверността на информацията, която дава на по-висшестоящите служители в общината/района;

 • Отговаря за достоверността и актуалността на информацията, която дава на гражданите и бизнеса.

 

    

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  06.06.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2015 Община Септември                                                                     webmaster