ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


 

Начало - Общинска администрация - Вътрешни нормативни документи

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Септември

Вътрешни правила за определяне на заплатите на общинска администрация Септември

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Септември

Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения

Счетоводна политика на Община Септември

Вътрешни правила и процедури за осъществяване на предварителен контрол във връзка с поемането на финансови задължения и извършване на разходи в община Септември

Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Септември

Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на Община Септември

Вътрешни правила за нотариални удостоверявания в кметствата при изпълнение на чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Устройствен правилник

Етичен кодекс за поведението на служителите в Община Септември

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Септември

Харта на клиента на административни услуги

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  21.05.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                      webmaster