ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ДЕТСКИ ЯСЛИ КЪМ ДГ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА"


 

Начало 8 Общински дейности 8 8 Здравно обслужване 8 Детски ясли към ДГ "Червена шапчица"

ДЕТСКИ ЯСЛИ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА
"ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА"

гр. Септември, ул. "Васил Левски" №44
тел. 03561/2460, e-mail: [email protected]
Директор: Силвия Лазарова

В ДГ „Червена шапчица” гр. Септември функционира една яслена група „Радост”, в която се отглеждат и възпитават деца, на възраст от една до три години. За тях се грижат две медицински сестри и две детегледачки.

           

 

Нашата цел е да осигурим условия за нормално физическо и психическо развитие на децата чрез:

 • Създаване на спокойна и уютна атмосфера за по-бърза адаптация към яслените условия на живот;

 • Правилна организация на работата и прилагане на научно-обосновани методи за отглеждане, хранене, предпазване от заболявания и възпитание на децата;

 • Плавен и безболезнен преход от детска ясла към детска градина.

В яслена група „Радост” се работи по утвърдените от МОН „Програма за възпитателна работа с деца до 3 годишна възраст” и „Книга за педагога в детските ясли” под научната редакция на  Т. Татьозов.

Ефективна възпитателна дейност се осъществява, като се реализира въздействие чрез взаимодействие с децата.

 

В яслената група се организират и провеждат:

 • Рационален дневен режим;

 • Пълноценно хранене, съобразено с физиологичните нужди на децата до три години;

 • Закалителни процедури, съобразени с индивидуалните особености на децата;

 • Здравно - профилактични мероприятия;

 • Възпитание на децата чрез планово организиране на занимания и игри.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  15.09.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster