ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


 

Начало 8 Общински справочник 8 Търгове и конкурси 8 За продажба

[20.04.2022] Заповед №734/20.04.2022 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина, проведен на 20.04.2021 г.

[20.04.2022] Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с трайно наддаване за продажба на прогнозни количества на стояща дървесина на корен от 20.04.2022 г.

[12.04.2022] Заповед №686/12.04.2022 г. за изменение на Заповед №647/05.04.2022 г. за провеждане на процедура търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект № 2202, с отдели/подотдели: 92-о1, 94-ц, 95-ж1, 95-р, 100-ф, 114-н, 114-у1, 116-с, 116-х, 116-ч, 116-а1, 116-в1, 116-х1, 116-н2, 116-о2, 116-с2, 129-б1, 383-н, 405-д, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 20.04.2022 г.

[18.02.2022] Заповед №281/17.02.2022 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина, проведен на 17.02.2022 г.

[01.02.2022] Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2201, с отдели/подотдели: 92-ч, 93-л, 95-ф, 95-ц, 95-ш, 95-щ, 95-ю, 95-я, 104-ш, 107-в1, 107-г1, 112-д, 114-е1, 128-м, 383-е1, 383-л1, 383-с1, 406-п, 434-б, 439-а, 439-г, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 17.02.2022 г.

[10.11.2021] Заповед № 1900/09.11.2021 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина, проведен на 05.11.2021 г.

[19.10.2021] Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2102, с отдели/подотдели: 103-б; 105-ш; 106-с; 112-у1; 112-ф1; 113-к1; 382-р1; 382-б1; 383-в1; 383-ж1; 404-т, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 05.11.2021 г.

[28.09.2021] Заповед №1523/28.08.2021 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2102

[02.09.2021] Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2102, с отдели/подотдели: 103-б; 105-ш; 106-с; 112-у1; 112-ф1; 113-к1; 382-р1; 382-б1; 383-в1; 383-ж1; 404-т, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 20.09.2021 г.

[19.08.2021] Заповед №1238/17.08.2021 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2102

[28.07.2021] Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2102, с отдели/подотдели: 103-б; 105-ш; 106-с; 112-у1; 112-ф1; 113-к1; 382-р1; 382-б1; 383-в1; 383-ж1; 404-т, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 17.08.2021 г.

[17.05.2021] Заповед № 645/17.05.2021 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина, проведен на 14.05.2021 г.

[17.05.2021] Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с трайно наддаване за продажба на прогнозни количества на стояща дървесина на корен от 14.05.2021 г.

[27.04.2021] Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2101, с отдели/подотдели: 103-м; 104-ц; 104-л1; 104-м1; 104-н1; 112-ц1; 112-у2; 115-б1; 115-г1; 122-н; 128-з; 128-ж; 129-щ; 129-е1, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 14.05.2021 г.

[08.01.2021] Заповед № 32/08.01.2021 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина, проведен на 05.01.2021 г.

[08.01.2021] Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с трайно наддаване за продажба на прогнозни количества на стояща дървесина на корен от 05.01.2021 г.

[18.12.2020] Заповед № 2308/16.12.2020 г. за определяне на спечелил договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се във временни складове в землищата на с. Славовица и с. Горно Вършило, Община Септември

[18.12.2020] Протокол от дейността на комисията във връзка с провеждане на договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се във временни складове в землищата на с. Славовица и с. Горно Вършило, Община Септември

[09.12.2020] Покана за провеждане на Договаряне по реда на чл. 72 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да закупят добитата дървесина, находяща се на временни складове в землищата на с. Славовица и с. Горно Вършило, Община Септември

[09.12.2020] Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2003, който ще се проведе на 05.01.2021 г.

[18.05.2020] Заповед №685/18.05.2020 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 12.05.2020 г. 

[24.04.2020] Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на 12.05.2020 г.  

[30.04.2019] Заповед №670/30.04.2019 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 25.04.2019 г. за Обект №1902  

[30.04.2019] Заповед №669/30.04.2019 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 25.04.2019 г. за Обект №1901  

[30.04.2019] Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен проведен на 25.04.2019 г.  

[09.04.2019] Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на 25.04.2019 г.  

[24.01.2019] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 11.02.2019 г.

[26.11.2018] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 12.12.2018 г.

[08.10.2018] Заповед №1482/08.10.2018 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински извън горски територии проведен на 05.10.2018 г.  

[19.09.2018] Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински извън горски територии на 05.10.2018 г.  

[13.09.2018] Заповед №1288/13.09.2018 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 10.09.2018 г.  

[13.09.2018] Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 10.09.2018 г.  

[22.08.2018] Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на 10.09.2018 г.  

[18.01.2018] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.01.2018 г. - 10:15 ч.

[18.01.2018] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.01.2018 г. - 10:00 ч.

[18.01.2018] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.01.2018 г. - 09:45 ч.

[18.01.2018] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.01.2018 г. - 09:30 ч.

[08.01.2018] Заповед №7/08.01.2018 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински извън горски територии обявен за 21.12.2017 г.  

[05.12.2017] Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински извън горски територии на 21.12.2017 г.  

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 11:30 ч.

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 11:15 ч.

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 11:00 ч.

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 10:45 ч.

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 10:30 ч.

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 10:15 ч.

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 10:00 ч.

[19.10.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 31.10.2017 г. - 09:45 ч.

[18.08.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 29.08.2017 г. - 11:00 ч.

[18.08.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 29.08.2017 г. - 10:45 ч.

[18.08.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 29.08.2017 г. - 10:30 ч.

[18.08.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 29.08.2017 г. - 10:15 ч.

[18.08.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 29.08.2017 г. - 10:00 ч.

[22.06.2017] Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - ЧОС

[22.05.2017] Заповед №732/22.05.2017 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, проведен на 18.05.2017 г.   

[22.05.2017] Протокол от дейността на комисията със задача да разгледа документите и класира кандидатите в търга с тайно наддаване, проведен на 18.05.2017 за продажба на прогнозни количества на стояща дървесина на корен  

[28.04.2017] Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на 18.05.2017 г. - 9:30 ч.  

[17.03.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 28.03.2017 г. - 10:00 ч.

[17.02.2017] Заповед №190/17.02.2017 г. за класиране на участниците и определяне на купувачи в търга с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

[17.02.2017] Протокол от дейността на комисията за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с трайно наддаване /проведен на 14.02.2017 г./ за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

[07.02.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 17.02.2017 г. - 11:00 ч.

[07.02.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 17.02.2017 г. - 10:30 ч.

[07.02.2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 17.02.2017 г. - 09:30 ч.

[27.01.2017] Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на 14.02.2017 г.

[10.01.2017] Публични търгове за продажба на имоти на 23.01.2017 г.

[16.12.2016] Публични търгове за продажба на имоти на 29.12.2016 г.

[30.11.2016] Заповед №1803/30.11.2016 г. за преразглеждане на Заповед №1775/21.11.2016 г. за отмяна на Заповед №1751/14.11.2016

[23.11.2016] Заповед №1775/21.11.2016 г. за отмяна на Заповед №1751/14.11.2016 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот

[14.11.2016] Публични търгове за продажба на имоти на 28.11.2016 г.

[14.10.2016] Публични търгове за продажба на имоти на 28.10.2016 г.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  20.04.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster