ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало  -  Общински дейности  -  Устройство на територията -  Подробни устройствени планове /ПУП/ - Подробни устройствени планове /ПУП/ 2020 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ 2020

  ПУП-ЧИ на ПР на улица с осови точки 4-221 и части от УПИ в кв. 2 и кв. 2а по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен с Решение №405/30.11.2020 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 30.12.2020 г.]

  ЧИ на ПР на УПИ XVI - 409 и улица топик с о.т. 37 и о.т. 38, кв. 26, по плана на с. Виноградец
Одобрен със Заповед №42/21.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 66439.13.82, местност "Турски гробища", по кадастралната карта на с. Симеоновец
Одобрен със Заповед №41/21.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.12.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ на ПИ 36172.6.27 и ПИ 36172.6.28 в местност "Гьола", землище Карабунар
Одобрен със Заповед №40/07.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на УПИ XI-1427 и УПИ XII-1427, кв. 125 и улица с о.с. 276 и о.с. 275 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №39/07.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на УПИ II-283 и УПИ V-283, кв. 42 и обединяването им в едно УПИ XVII-283, кв. 42 по плана на с. Виноградец
Одобрен със Заповед №38/07.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2020 г.]

  ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-178 и УПИ IX-177 и обединяването им в един УПИ VIII-177,178, кв. 1, с. Славовица
Одобрен със Заповед №37/07.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за УПИ I "Парк" и ПИ 544, кв. 22, с. Ветрен дол
Одобрен със Заповед №36/07.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2020 г.]

  ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III - За обществена жилищна сграда и магазин в кв. 128 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №35/07.12.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2020 г.]

  ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод 20 KV, захранващ нов трафопост в УПИ VIII - 6, кв. 2 и нов трафопост в  УПИ VIII - 9, кв. 7 по изработен ПУП-ПРЗ в местност "Милеви скали", землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен с Решение №264/30.09.2020 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 23.10.2020 г.]

  ПУП-Парцеларен план на обект: КСН от ТП 1, с. Симеоновец до ТП 7, с. Варвара за участъка извън урбанизираните територии
Одобрен с Решение №263/30.09.2020 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 23.10.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на УПИ II-703 за жилищно строителство, кв. 43 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №33/18.09.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.09.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на УПИ XXVII-930 и УПИ XXVIII-930 за жилищно строителство, кв. 78 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №32/16.09.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.09.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ на УПИ VI-2284 и УПИ VII-2284, кв. 154 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №29/11.09.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 14.09.2020 г.]

  ПУП-Изменение на ПРЗ и РУП за УПИ V-14, Бензиностанция, газстанция, офис, търговия и услуги /п.и. с идентификатори 10820.585.14/ местност "Каменлив път" в землището гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №28/11.09.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 14.09.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 10820.27.344 и 10820.27.305 по КККР землище гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №27/30.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.07.2020 г.]

  ПУП-ПР за частично изменение на ПР УПИ VII - Минерален извор в кв. 9 по плана на Варварарски минерални бани, общ. Септември
Одобрен със Заповед №25/17.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.07.2020 г.]

  ПУП-ПР за частично изменение на ПР на тротоара на улица с о.т. 16-15 и обособяване на нов УПИ I - за минерален извор в кв. 10 по плана на Варварарски минерални бани, общ. Септември
Одобрен със Заповед №24/17.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.07.2020 г.]

  ПУП-ПР за обособяване на нов УПИ V - площад, между улици с о.т. 64а-64-63, 43а-44 в кв. 38 по регулационния план на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №23/17.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.07.2020 г.]

  ПУП-ПР за частично изменение на ПР на УПИ VI - зеленина и улица с о.т. 15а-14 в кв. 9 по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември
Одобрен със Заповед №22/17.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.07.2020 г.]

  ПУП-Проект за изменение на регулацията на УПИ IV-639, V-636, VI-634, VII-634, 636 и VIII-635 в кв. 68 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №21/10.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.07.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ за УПИ X-508 в кв. 28 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №20/10.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.07.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ на ПИ 942, кв. 88 и новосъздадено УПИ XII-942, кв. 88 за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №19/06.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.07.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за изменение на част от кв. 22 по плана на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №18/26.06.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.06.2020 г.]

  ПУП-ПР за изменение на УПИ II-2 в кв. 1 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №17/26.06.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.06.2020 г.]

  ПУП-Парцеларен план за трасе за линеен обект - електроснабдяване на ПИ 66264.12.362 в местността "Сунгурлука" по КК на  гр. Септември
Одобрен с Решение №152/29.04.2020 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 11.06.2020 г.]

  ПУП-ПР за УПИ VI-368 и VII-369 в кв. 48 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №16/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ ПИ 10820.46.130 и 10820.46.131 по кадастралната карта на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №15/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПРЗ на УПИ VI-25, кв. 5 за "Жилищно строителство", по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №14/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПРЗ на ПИ 37491.25.351 в местност "Долна мера" по КККР на землище с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №13/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ЖП район в кв. 155 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №12/22.04.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.04.2020 г.]

  ПУП-ПР за изменение на УПИ IV-2 в кв. 1 по плана на с. Сименовец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №11/10.04.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.04.2020 г.]

  ПУП-Проект за изменение на ПР за УПИ II-734 и УПИ III-734 в кв. 25 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №10/09.04.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.04.2020 г.]

  ПУП-Парцеларен план за трасе на общински път он новопроектиран Гробищен парк до регулацията на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен с Решение №108/27.02.2020 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 17.03.2020 г.]

  ПУП-Изменение на ПР за УПИ VI-203 иУПИ V-202, кв. 8, гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №9/04.03.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2020 г.]

  ПУП-Проект за изменение на ПРЗ за част от кв. 63 по лана на  гр. Септември
Одобрен със Заповед №8/04.03.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на улици с ос. т. 53-54 до кв. 23а по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №3/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 66264.12.362 за "Жилищно строителство" в местността "Сунгурлука" по КК на гр. Септември
Одобрен със Заповед №6/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-Проект за изменение на ПР за УПИ II-455 и УПИ III-455 в кв. 60 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №5/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ на УПИ XX-324, кв. 40 за "Жилищно строителство" по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №4/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на УПИ I-общ., кв. 157 и улично пространство между кв. 157 и кв. 170 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №2/24.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.01.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-258 И УПИ X-2257 с цел обединяването им в УПИ X-2257,2258, кв. 145, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №1/10.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.01.2020 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  30.12.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster