ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ПУП - ПРЗ за ПИ 67009.19.33 в местността "Вакарелката", землище с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №7/19.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ 31214.13.180, "Сагера", землище с. Злокучене /стопански двор/, общ. Септември
Одобрен със Заповед №6/19.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за обединяване на УПИ II-342 "За жил. строителство" с УПИ - 343 "За жил. строителство", по КККР ПИ 37491.14.342 и 37491.14.343, землище с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №5/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ III-192 в кв. 10 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №4/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ X-366 в кв. 49 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №3/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IV-303 и УПИ V-303 в кв. 38 по действащия план на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №2/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ 10104.51.4, м. "Ливадите" по кадастралната карта на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №1/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

 

 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2022

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2021

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2020

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2019

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2017

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  20.01.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster