ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ПУП - ПР за УПИ II - 401, кв. 37 и улица с о.т. 164-148 по плана на с. Бошуля
Одобрен със Заповед №75/08.12.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ V-153, кв. 24 по плана на с. Лозен
Одобрен със Заповед №74/07.12.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПР за УПИ XXIV-490, производствена дейност и производство на електроенергия, по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №73/07.12.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.12.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ за ПИ 66439.4,86 за присъединяване към УПИ IX-189 по КККР на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №72/30.11.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.12.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ II - 1774, ПИ пл. №1773 и ПИ пл. №1775 в кв. 134 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №71/30.11.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.12.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 36172.55.688 в м. "Водниците" по КККР на землище с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №69/15.11.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ I-569, VI-569 и VII-569 в кв. 13 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №68/15.11.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ IV-9-За хотелски дейности в кв. 2 по плана на с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №67/07.11.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.11.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за смяна на предназначението на земеделска земя на ПИ 66264.11.331 по КККР на гр. Септември, местност "Адата", общ. Септември
Одобрен със Заповед №66/02.11.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 03.11.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ V - "ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ", кв. 68 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №65/25.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.10.2023 г.]

  ПУП - ПР изменение на УПИ I-001, УПИ II-001, УПИ III-001, УПИ II-002 и УПИ III-003 "За фотоволтаично централа" в землището на с. Бошуля
Одобрен със Заповед №64/20.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.10.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ на досегашните УПИ IV-100 и УПИ VI-100I в кв. 11 по плана на с. Славовица
Одобрен със Заповед №63/18.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.10.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ на досегашния УПИ I-16 в кв. 2а по плана на с. Варвара
Одобрен със Заповед №62/18.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.10.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ V-133 в кв. 28 по плана на с. Карабунар
Одобрен със Заповед №61/18.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.10.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ I-134 в кв. 37 по плана на с. Симеоновец
Одобрен със Заповед №60/16.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.10.2023 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПРЗ за УПИ XII-311 в кв. 30 по плана на с. Славовица
Одобрен със Заповед №59/13.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.10.2023 г.]

  ПУП - ПЗ на ПИ 16162.101.1, м. "Ранчо", с. Горно Вършило
Одобрен със Заповед №58/04.10.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.10.2023 г.]

  ПУП - ПП на трасе на обслужващ път с трайна настилка до ПИ 66439.4.90, м. "ТУС ТЕПЕ" по КККР на землище Симеоновец
Одобрен със Решение №1244/29.08.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 04.10.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за част от ПИ 11154.254.776 в м. "Джамбазица", землище с. Виноградец
Одобрен със Заповед №57/20.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.09.2023 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе за транспортен достъп извън границите на урбанизираните територии, засягащо местност "Ливадите" по КК на с. Варвара
Одобрен със Решение №1181/28.07.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 12.09.2023 г.]

  ПУП - Проект за частично изченение на действащия ПЗ (към ПУП за смяна предназначението на ПИ 31214.15.199 от нива в УПИ I-199 Заведение за провеждане на инцидентни увеселителни мероприятия) в местността "Герена", землище на с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №56/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на УПИ II-Комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги, V-672 - За семеен хотел, ресторант и СПА, УПИ VII-Комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги, УПИ XI-Комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги, УПИ XII-Туристическа дейност и УПИ XIII-669 в кв. 66а по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №55/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ I - "Търговия, услуги и спорт" в кв. 50 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №54/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ XVI-815 и XVII-816 в кв. 76 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №53/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.09.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10104.53.228, местност "Ливадите" по ККна с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №52/04.09.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 107.09.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ II-175 в кв. 21а по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №51/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ IХ-558 и Х-559 в кв. 55 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №50/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ ХVIII-172 в кв. 13 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №49/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 66439.5.114 в местността "Башлъците" по КККР на землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №48/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ VI-527 и VII-528 в кв. 64 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №47/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ VIII-"За търговия и услуги" в кв. 12 по плана на с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №46/14.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.08.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР на УПИ IV-332, V-333,332 и VI-333 и съседните на тях в кв. 46 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №45/02.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.08.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на  УПИ ХV-788 в кв. 89 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №44/02.08.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.08.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ VI-163 в кв. 20 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №43/12.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.07.2023 г.]

  ПУП - ПП за външно електрозахранване на "ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА" в ПИ 66264.11.607, преминаващо през ПИ 66264.11.603, м. "Адата" до трафопост "КАФТА", по КККР, землище гр. Септември
Одобрен с Решение  №1110/30.05.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 10.07.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ IV-общ в кв. 47 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №42/07.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.07.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ XII-общ в кв. 67а по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №41/03.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.07.2023 г.]

  ПУП - ПР на  УПИ IV-635 и УПИ III-634, кв. 52 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №40/03.07.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.07.2023 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на подземен електропровод СН от съществуващо трасе в ПИ 66264.27.1117 до регулацията на гр. Септември
Одобрен със Решение №1099/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 15.06.2023 г.]

  ПУП - ПП за подземно кабелно трасе - НН от "Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 199,8 kWp", преминаващо през ПИ 66264.11.603, м. "Адата" до трафопост "КАФТА", по КККР, землище гр. Септември
Одобрен със Решение №1098/27.04.2023 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 15.06.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ за  УПИ I-134, II-132, III-135 и V-133 в кв. 28 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №37/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПР за  УПИ III-443 и УПИ IV-443 в кв. 6 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №36/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - ПР на  УПИ ХI-274 в кв. 32 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №35/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПР на улица с о.т. 102-103 и  УПИ Х-544 в кв. 50 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №34/07.06.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2023 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПРЗ за  ПИ 67009.41.395, м. "Голата могила", землище на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №33/31.05.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 05.06.2023 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПР за  УПИ II-564 и УПИ IV-564, 446 в кв. 44 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №32/17.05.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ XII - 453 в кв. 41 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №31/17.05.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.05.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ VI - 1197, 1198 в кв. 115 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №30/19.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  ПУП - ПР за  УПИ VIII - 1246 в кв. 119 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №29/19.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на  УПИ ХIII - 463 и УПИ XIV - 463 в кв. 41 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №28/19.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.04.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на  УПИ ХIII - 421 и XIV - 422 в кв. 44 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №27/07.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.04.2023 г.]

  ПУП - ПР на УПИ III - 85 в кв. 22 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №26/07.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.04.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ ХХХII и ХХХIII в кв. 60 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №25/06.04.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.04.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на УПИ I-236 и II-236 в кв. 32 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №24/30.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.490 по кадастрална карта на гр. Септември, м. "Адата"
Одобрен със Заповед №23/23.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ IХ- 1337, 1336 в кв. 125 по действащия план на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №22/22.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР за УПИ IV- за ЖП Район /по КККР ПИ 66264.601.3010/ в кв. 155 по регулационния план на гр. Септември
Одобрен със Заповед №21/22.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ VI-631, 636 в кв. 32 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №20/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ I-479 и УПИ II-480 в кв. 17 по плана на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №19/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ IV-733, УПИ V-734, и УПИ XIV-923 в кв. 85 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №18/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение регулацията на УПИ II-98 в кв. 25 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №17/09.03.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.03.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.546, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №16/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.543, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №15/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.544, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №14/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.541, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №13/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66264.11.420, м. "Адата" по КККР землище гр. Септември
Одобрен със Заповед №12/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 37491.19.110, м. "Долна мера" по КККР землище с. Ковачево
Одобрен със Заповед №11/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПЗ за УПИ V-735, 737-ЖС в кв. 138 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №10/22.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.02.2023 г.]

  ПУП - ПЗ за УПИ I-105, кв. 9 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №9/08.02.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.02.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 67009.19.33 в местността "Вакарелката", землище с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №7/19.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ 31214.13.180, "Сагера", землище с. Злокучене /стопански двор/, общ. Септември
Одобрен със Заповед №6/19.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ за обединяване на УПИ II-342 "За жил. строителство" с УПИ - 343 "За жил. строителство", по КККР ПИ 37491.14.342 и 37491.14.343, землище с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №5/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ III-192 в кв. 10 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №4/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПР за УПИ X-366 в кв. 49 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №3/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IV-303 и УПИ V-303 в кв. 38 по действащия план на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №2/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ 10104.51.4, м. "Ливадите" по кадастралната карта на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №1/18.01.2023 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2023 г.]

 

 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2022

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2021

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2020

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2019

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2017

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  08.12.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster