ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/ 2021

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ 2021

  ПУП - ПРЗ за разделяне на ПИ 10851.482.412 за "Производство и складова дейност" в м. "ТКЗС" на два нови УПИ I-577 и УПИ II-578 по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №47/16.12.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.12.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ VI-62 "За търговия и услуги" в кв. 1 и УПИ I-4 "Търговия и услуги" в масив 22, местност "Гермето", с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №46/16.12.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.12.2021 г.]

  ПУП - ПР за УПИ VII-1405а в кв. 117 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №45/08.12.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.12.2021 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на КЛ СН от нов стълб в ПИ 66202.9.264 до регулацията на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен с Решение №661/29.10.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 06.12.2021 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на КЛ СН от ТП 3 в ПИ 66202.19.15 в землището на с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен с Решение №660/29.10.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 06.12.2021 г.]

  ПУП - ПП за определяне трасе на КЛ СН от ТП 3 в ПИ 66202.19.15 в землището на с. Семчиново до регулацията на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен с Решение №659/29.10.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 06.12.2021 г.]

  ПУП - Частично изменение на ПР за нов УПИ XIV-За търговия и услуги в кв. 71 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №44/01.12.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.12.2021 г.]

  ПУП - Изменение на ПР и ПРЗ на УПИ VII-338 в кв. 52 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №43/01.12.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.12.2021 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ VIII-114 и УПИ X-114 в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №42/01.12.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.12.2021 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ XV-331 в кв. 24 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №41/01.12.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.12.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 37491.14.95 в землището на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №40/17.11.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.11.2021 г.]

  ПУП - ПР за изменение на регулацията на УПИ XIII-103, II-99 и III-99 в кв. 10 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №39/01.11.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.11.2021 г.]

  ПУП - ПП за трасе на пътен достъп от улица с ос. т. 49-41 в регулацията на с. Ковачево до ПИ 37491.14.141
Одобрен с Решение №622/30.09.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  ПУП - ПП за трасе на пътен достъп от улица с ос. т. 49-41 в регулацията на с. Ковачево
Одобрен с Решение №621/30.09.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 27.10.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ IX-Автогара в кв. 16 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №38/21.10.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.10.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ I-260 и УПИ III- 261, за жилищно застрояване, кв. 20 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №37/21.10.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.10.2021 г.]

  ПУП - ПР за УПИ VI-388, кв. 61 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №36/20.10.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.10.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 11154.132.50 по КККР, землище с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №35/15.10.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.10.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 66202.3.6 в местност "Каменна поляна", землище Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №34/04.10.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.10.2021 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПУП-ПР за улици с о.т.о.т. 121-120 и 120-123, кв. 58 и части от кв. 55 и кв. 57, по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен с Решение №600/30.08.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 21.09.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за част от ПИ 10851.3.604 в местност "Ели дере", землище Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №33/16.09.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.09.2021 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ IV-639 в кв. 62 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №32/16.09.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.09.2021 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 37491.14.141 в местност "Алишик", землище с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №31/14.09.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.09.2021 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ IX-38, кв. 5 по кадастралния и регулационен план на с. Славовица
Одобрен със Заповед №30/02.09.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.09.2021 г.]

  ПУП - Проект на ПУП на ПИ 31214.15.199 в местност "Герена", землище на с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №29/20.08.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.08.2021 г.]

  ПУП - ПП за трасе на оптичен кабел
Одобрен с Решение №587/29.07.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 20.08.2021 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ VII-271 в кв. 32 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №28/22.07.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.07.2021 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР за УПИ IV-41,42,43 в кв. 16 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №27/22.07.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.07.2021 г.]

  ПУП-ПРЗ за УПИ I-248, II-248, III-249, IV-249, VIII-252, IX-253 и X-253 в кв. 13 от действащия кадастрално регулационен план на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №26/30.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.07.2021 г.]

  ПУП- Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1197,1198 в кв. 115 по регулационния план на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №25/30.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.07.2021 г.]

  ПУП- Проект за изменение на ПР за УПИ II-308 в кв. 77 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №24/04.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2021 г.]

  ПУП- ЧИ на ПР на УПИ I-1405а в кв. 117 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №23/02.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2021 г.]

  ПУП- Проект за изменение на регулацията на УПИ IV-298, VII-298 и VI-299 в кв. 29 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №22/02.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2021 г.]

  ПУП- изменение на ПРЗ на УПИ IV-56 в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №21/02.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2021 г.]

  ПУП- ПР за разделяне на УПИ XV-478 на два нови УПИ с равна площ в кв. 52 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №20/02.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2021 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ на УПИ VI-631 и УПИ VIII-636 в кв. 32, гр. Септември с цел обединяването им в УПИ VI-631, 636 и предвиждане на нова застройка
Одобрен със Заповед №19/02.06.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.06.2021 г.]

  ПУП-ПРЗ за улица с осови точки 147-149 и части от квартали 27 и 52 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен с Решение №535/28.04.2021 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 28.05.2021 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ за УПИ XIII-328 и УПИ II-321 в кв. 24 за "Жилищно строителство" по плана на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №18/14.05.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 14.05.2021 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ за УПИ V-общ, в кв. 5 по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември
Одобрен със Заповед №17/07.04.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 09.04.2021 г.]

  ПУП-ПРЗ за ПИ 10104.387.9, по КККР м. "Бунара", землище с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №16/18.03.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.03.2021 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на УПИ III - 67, кв. 12 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №15/17.03.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.03.2021 г.]

  ПУП-ПР за изменение на част от кв. 155-УПИ "За ЖП район, обхващащ ПИ 66264.601.3017 и обособяване на нови УПИ III - "За ЖП район и производствена дейност и УПИ IV - "За ЖП район" по КККР гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №14/16.02.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.02.2021 г.]

  ПУП-ПРЗ за ПИ 10104.51.29, м. "Ливадите" по КККР, землище с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №13/16.02.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.02.2021 г.]

  ПУП-ПРЗ за ПИ 66264.13.7, м. "Гермето" по КК, землище гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №12/12.02.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.02.2021 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ и РУП в обхват част кв. 37 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №11/12.02.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.02.2021 г.]

  ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ VI-93 в кв. 3 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №10/12.02.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.02.2021 г.]

  ПУП-Проект за изменение на План за регулацията за УПИ I-За спорт и отдих в кв. 116 по плана на  гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №9/12.02.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.02.2021 г.]

  ПУП-Проект за изменение регулацията на УПИ II-2 и III-4 в кв. 95 по плана на  с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №8/12.02.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.02.2021 г.]

  ПУП-Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX - 497, за магазин и ресторант в кв. 51 по плана на  с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №7/27.01.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2021 г.]

  ПУП-Проект за изменение на регулация на УПИ I - 728, II - 728, 729 и VII - 733 в кв. 53 по плана на  с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №6/14.01.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.01.2021 г.]

  ПУП-Проект за изменение на регулация на УПИ VI - 643 и граничещите с него УПИ в кв. 50 по плана на  с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №5/14.01.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.01.2021 г.]

  ПУП-Проект за частично изменение на План за регулация за УПИ XVIII - 733 и УПИ XIX - 307, кв. 24, с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №4/08.01.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.01.2021 г.]

  ПУП-Изменение на План за регулация и застрояване за УПИ I - 262, жилищно строителство в местност "Грозданови ливади" по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №3/08.01.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.01.2021 г.]

  ПУП-Проект за изменение на регулацията на УПИ VI-858 кв. 81 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №2/08.01.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.01.2021 г.]

  ПУП-ИПРЗ за обединение на УПИ I - 11 и УПИ II - 12 в нов УПИ I 11,12 кв. 15, с. Ветрен, общ. Септември и Инвестиционен проект за жилищна сграда
Одобрен със Заповед №1/08.01.2021 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.01.2021 г.]

 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2020

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2019

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2017

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  17.12.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster