Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

  

Актуално

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ... още >>

   [14-01-2022]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПРЗ за имот 66439.4.90 в м. „Тус тепе” в землището на с. Симеоновец ... още >>

   [11-01-2022]

Актуално

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Зелени Балкани" ЕООД    ... още >>

   [06-01-2022]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПЗ за частично изменение на устройствена зона на ПИ с идентификатори 10851.7.39 и 10851.7.58 от „Жм“ /жилищна с малка височина/ в „СмФ“ /смесена многофункционална“ в местност „Велчова черника“ по КККР землище с. Ветрен дол ... още >>

   [06-01-2022]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10851.8.66, 10851.8.67 и 10851.8.477 в м. „Алъ Пара“, землище на с. Ветрен дол... още >>

   [06-01-2022]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ №818, попадащ в изолационна зеленина по плана на гр.Септември, с който за имота се обособява нов УПИ І-818 в нов квартал 191 в устройствена зона „Жм”... още >>

   [05-01-2022]

Актуално

Обявление във връзка с одобрен със Заповед №29/20.08.2021 г. на Кмета на община Септември, обл. Пазарджик  ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 31214.15.199 в м. "Герена", землище  с. Злокучене ... още >>

   [04-01-2022]

Актуално

ЗАПОВЕД №РД-04-291/30.12.2021 ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [31-12-2021]

Актуално

ОТДЕЛ МПСК ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ НЯМА ДА РАБОТи С КЛИЕНТИ НА 04 ЯНУАРИ 2022... още >>

   [31-12-2021]

Актуално

ЗАПОВЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ... още >>

   [23-12-2021]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар 2021
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  14.01.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                   webmaster