Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [17-08-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>

   [17-08-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [17-08-2022]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"   ... още >>

   [17-08-2022]

Актуално

ДБт - Септември Уведомява безработните лица, че към 17 АВГУСТ 2022 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)  ... още >>

   [17-08-2022]

Актуално

ДБт - Септември уведомява работодателите, че КЪМ 17 АВГУСТ разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ   ... още >>

   [15-08-2022]

Актуално

Публичен търг за отдаване под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд в община Септември за стопанската 2022/2023 на 29.08.2022... още >>

   [09-08-2022]

Актуално

ЗАПОВЕДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИИ, КОИТО ДА РЪКОВОДЯТ СКЛЮЧВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023... още >>

   [08-08-2022]

Актуално

Заповед №1588/08.08.2022 г. за определяне на площадки за приемане и  временно съхранение на масово разпространени отпадъци от населението   ... още >>

   [05-08-2022]

Актуално

ОБЯВА ОТ ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЕПТЕМВРИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И/ИЛИ СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023  ... още >>

   [02-08-2022]

Актуално

ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЕПТЕМВРИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023  ... още >>

   [29-07-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  17.08.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster