Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [06-12-2022]

Актуално

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ  ... още >>

   [05-12-2022]

Актуално

Обява за проведено интервю на лични асистенти и тяхното класиране  ... още >>

   [02-12-2022]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти  ... още >>

   [02-12-2022]

Актуално

Покана за публично обсъждане за намерения за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Септември НА 12.12.2022 Г.... още >>

   [01-12-2022]

Актуално

Община Септември реализира проект  „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември,  ... още >>

   [28-11-2022]

Актуално

Обявление във връзка с изработен ПРОЕКТ: ПУП- ПРЗ за имот с идентификатор 67009.19.33 и отреждането му в нов УПИ- І-33- „Център за възстановяване и рехабилитация”, землището на с. Славовица, общ. Септември, местност „Вакарелката” ... още >>

   [23-11-2022]

Актуално

Община Септември подписа договор с Агенцията за социално подпомагане за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001-0014-С01, по проект „Топъл обяд  в община Септември“... още >>

   [23-11-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>

   [23-11-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ... още >>

   [23-11-2022]

Актуално

информация от агенция по заетостта за ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”  ... още >>

   [22-11-2022]

Актуално

Уведомление за инвестиционно предложение от "РОДОПИ ПЛАСТ" ЕООД  ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  06.12.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster