Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [24-06-2022]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти  ... още >>

   [24-06-2022]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ" ... още >>

   [23-06-2022]

Актуално

Съобщение  във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ І-698, ІІ-698 и ІІІ-698 в кв. 38 и улица с осови точки 130-130а по плана на гр. Септември ... още >>

   [23-06-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА   ... още >>

   [17-06-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА   ... още >>

   [16-06-2022]

Актуално

СъобщениЯ за откриване на процедури за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост  ... още >>

   [15-06-2022]

Актуално

Заповед №1138/09.06.2022 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации  ... още >>

   [07-06-2022]

Актуално

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Складова база", гр. Септември  ... още >>

   [06-06-2022]

Актуално

ДБт - Септември уведомява работодателите, че КЪМ 6 ЮНИ разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ ... още >>

   [03-06-2022]

Актуално

ОБЯВЛЕНИе ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА   ... още >>

   [30-05-2022]

Актуално

ДБт - Септември уведомява работодателите, че КЪМ 27 МАЙ разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  24.06.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster