Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [23-05-2024]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА   ... още >>

   [23-05-2024]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка с РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ... още >>

   [23-05-2024]

Актуално

ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ОФИЦЕР ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56030 - СОФИЯ   ... още >>

   [20-05-2024]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"    ... още >>

   [17-05-2024]

Актуално

ОБЯВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ   ... още >>

   [17-05-2024]

Актуално

ОБЯВИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ   ... още >>

   [17-05-2024]

Актуално

ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"   ... още >>

   [16-05-2024]

Актуално

Обявление във връзка с одобрен проект на ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 66264.21.590, м. „Кадийца“ по КК на землище на гр. Септември   ... още >>

   [14-05-2024]

Актуално

Обява за проведено интервю на лични асистенти и тяхното класиране     ... още >>

   [13-05-2024]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти     ... още >>

   [13-05-2024]

Актуално

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Земеделски култури с обща площ 541,0 дка", с. КАРАБУНАР, общ. Септември    ... още >>

   [10-05-2024]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия електропровод 20 кV, захранващ ТП в имот 10104.385.744 и канална линия НН от трафопоста до табло НН, разположено в имот 10104.385.16 по КККР на землище с. Варвара   ... още >>

 


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  23.05.2024                                                         Copyright   ©  2003 - 2024 Община Септември                                                                     webmaster