Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [31-01-2023]

Актуално

ОТДЕЛ ”МЕСТНИ ПРИХОДИ СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ”, ПРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, НЯМА ДА РАБОТИ С КЛИЕНТИ НА 3 ФЕВРУАРИ ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023... още >>

   [31-01-2023]

Актуално

Инвестиционно предложение "Съхранение и продажба на авточасти от излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 66439.9.94, м. "Баривиците" по КККР на с. Симеоновец, общ. Септември и допълнителна информация   ... още >>

   [30-01-2023]

Актуално

Решение №ПК-01-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на УПИ с предназначение за "ФЕЦ" на пи в землищата на гр. Септември, и с. Ковачево... още >>

   [27-01-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>

   [27-01-2023]

Актуално

Заповед142/25.01.2023 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горските територии по населените места на територията на Община Септември за 2023 ... още >>

   [26-01-2023]

Актуално

Инвестиционно предложение "Складов обект" в имот с идентификатор 10851.2.28, м. "Енеча", по КККР на с. Ветрен дол, общ. Септември и допълнителна информация... още >>

   [19-01-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА... още >>

   [25-01-2023]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ" ... още >>

   [25-01-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ... още >>

   [19-01-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА... още >>

   [13-01-2023]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 

Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  31.01.2023                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster